Villa Pellé

SKARABEUS – 11. 12. od 18:30

Koncert hovniválích pastevců - srdečně zveme! Tentokráte něco více o posvátném broukovi faraonů.