Villa Pellé

Pražská muzejní noc i v Pellé – 13. 6. od 19:00 do 1:00

Villa Pellé se připojila k oblíbenému svátku muzeí a galerií  a kromě výstav – Městosvět, věnovaný ilustrátorům dětských knih a Pocta Mahlerovi, obrazy malíře Věroslava Bergra – nabídne zdarma i hudební recitál pianistky Mariji Rajičové. Těšíme se.