Villa Pellé

Derniéra výstavy Jana Dyntery – Lost Connections

Ve čtvrtek 9. 11. Jan Dyntera osobně provede svou výstavou Lost Connections, která je ve spodních sálech Villa Pellé k vidění do soboty 11. 11. do 18:00. Grafik a fotograf Dyntera se zabývá „… inflací vizuální informace jedenadvacátého století…“. K tomu říká: “ … v lidských dějinách dosud nenastalo tolik významných technických pokroků s globálním informačním dopadem jako v posledních letech. Digitalizace a datová exploze […]

Poslední příležitost vidět kresby Pavla Opočenského a setkat se s autorem přímo ve výstavě

sobota, 11. 11. v 18 hodin

Miroslav Šašek poslední dva dny

Ještě v úterý 4. 7. a v pátek 7. 7. můžete naposledy obdivovat originální ilustrace výjimečného malíře a kreslíře, autora 17 obrazových knih, cestovatele Miroslava Šaška. Neváhejte.  

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ OBÁLKU KNÍŽKY „ZNÁ“ SVÉ VÍTĚZE

Celkem 10 vítězů, kterým krásné knižní a herní ceny předával mimo jiné i Petr Sís.