Villa Pellé

Tvůrčí dílna – Kouzlo roztančených barev

Přijďte si s dětmi v neděli 30. 10. pohrát a tvořit v galerii. Máme pro šedé počasí barevné řešení. Od 11:00.