Villa Pellé

SPLENDID ISOLATION – komentovaná prohlídka výstavy

Tři umělečtí solitéři, Štěpán Vrbický, Tomáš Smetana a Jiří Štourač, jejichž obvyklými nástroji jsou pastelka, mikrotužka a uhel, opouštějí svá ústraní, aby se setkali v Galerii Villa Pellé a společně tu představili to nejnovější, co vzniklo v jejich „dobrovolné izolaci“. Máme možnost vstoupit téměř do jiného časoprostoru – společným rysem jejich jinak poměrně odlišné tvorby je zpomalení času, zachycené ve studiích […]

ANNA / DECHEM – POSLEDNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY, 12. 1. od 18:00

Komentovaná prohlídka výstavy s malířkou Annou Neborovou a s kurátorkou Terezou Bruthansovou. Poslední příležitost prohlédnout si výstavu s výkladem samotné umělkyně, jejíž malby inspirovaly designové studio Dechem k vytvoření prvních „neužitkových“ předmětů, tj. uměleckých objektů, které pojmenovali „planety“.   Anna Neborová (*1968) Anna Neborová vystudovala v letech 1987−1994 pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru malby pod vedením profesorů Jiřího Ptáčka, Jiřího Sopka a Bedřicha Dlouhého. […]

ANNA / DECHEM – komentovaná prohlídka výstavy s autory

ANNA neborová a DECHEM osobně - ve čtvrtek 26. 11. od 18 :00

CESTA DO STŘEDOKLUK – ATELIÉR ALEŠE VESELÉHO, 8. 11. 2015

Pojeďte s námi na nevšední návštěvu - do sochařského ateliéru Aleše Veselého nedaleko za Prahou.

BEZ ZAČÁTKU, BEZ KONCE / II. komentovaná prohlídka výstavou s Alešem Veselým – 10. 10.

Výjimečná a poslední příležitost setkat se osobně s Alešem Veselým a jeho dílem. Procházka všemi čtyřmi výstavami v jeden den. Klíč k pochopení často tíživého obsahu Veselého objektů.

KŘEST KATALOGU A POSLEDNÍ PROCHÁZKA VÝSTAVOU EXTRA

3. 9. od 18:00 / křest, číše vína a autor k dispozici

Výstava s autorem – komentovaná prohlídka EXTRA Jana Kalába / 23. 7. od 18:00

Komentovaná prohlídka. Extra Jan Kaláb.

POSLEDNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU – 19. 3., 18:00

Prostor mezi sněním, spaním, samotou, osaměním, prázdnotou i zaplněním.