Villa Pellé

Komentované prohlídky výstavy s kurátory / Maurice Pellé s Janem Rousem a Bohumil Konečný s Janem Hosnedlem

Podzimní výstavy jsou v plném proudu a my srdečně zveme na doprovodné programy s nimi spjaté.

Generál Pellé a čeští umělci ve Velké válce

22. 9. - 11. 11.

Co chystáme na konec září? Sto let ve dvou podobách – Generál Maurice Pellé coby vynikající kreslíř a  Bohumil Bimba Konečný a jeho dobrodružství

Na konci září otevřeme hned dvě výjimečné výstavy. V přízemí nás přivítá ten, jehož jméno bubenečská vila nese – generál Maurice Pellé. Výstava s názvem Generál Pellé a čeští umělci ve Velké válce je holdem zrodivšímu se Československu skrze dílo výjimečných českých umělců a překvapivě i Maurice Pellého coby zdatného kreslíře.   GENERÁL PELLÉ a čeští umělci ve Velké válce 22. 9. […]