LEKTORSKÝ TÝM

 

 

Seznamte se s našimi skvělými lektorkami ……..

 

 

 

KATEŘINA CHABIČOVÁ

Studuje Výtvarnou výchovu se zaměřením na vzdělávání (Pedf UK) a obor Pedagogika (FF UK). Pracovala jako výtvarná pedagožka na základních školách nebo jako lektorka v Nadaci Proměny Karla Komárka. Působí jako vedoucí Ateliéru Pellé. Zodpovídá za koncepce edukačních programů a koordinaci ateliéru.

MONIKA ŠVAJKOVÁ

Je absolventkou oboru výtvarná výchova se zaměřením na vzdělání Pedf UK. Studovala také na Staatliche Glasfaschule Rheinbach (Německo), Polytechnic Institute Viana do Castelo (Portugalsko) a University of Lapland (Finsko). Pracovala jako výtvarná pedagožka na ZUŠ nebo v Centru pro prezentaci kulturního dědictví v Národním Muzeu. V rámci Ateliéru Pellé lektoruje edukační programy pro školy.

VERONIKA STRECKÁ

Jako absolventka Trnavské univerzity se dlouhodobě pohybuje na poli galerijní edukace. Spolupracovala jako lektorka a pomocná produkční s Moravskou zemskou galerií. Má zkušenosti s výukou výtvarné výchovy na základních, základních uměleckých a středních školách. Aktivně se věnuje fotografování a grafice. Podílí se na utváření konceptu edukačních programů Ateliéru Pellé a působí jako lektorka tvůrčích dílen pro veřejnost a školy.

ADÉLA KŘIŠTOVÁ

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK a v rámci studií působila jako výtvarná pedagožka v několika institucích. Po skončení studií pracovala na poli marketingu. Podílí se na utváření konceptu edukačních programů Ateliéru Pellé a působí jako lektorka tvůrčích dílen pro veřejnost a školy.

KATEŘINA ŠVEJDOVÁ

Studovala architekturu na ČVUT v Praze, později učitelství matematiky a výtvarné výchovy na Masarykově univerzitě v Brně a následně Sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se věnuje ilustraci a vzdělávání dětí v oboru architektura a výtvarné umění. Je lektorkou Nedělní školy umění hrou a autorkou obecných pracovních listů pro nejmenší návštěvníky galerie.

NIKOL RÝDLOVÁ

Nikol Rýdlová studuje v ateliéru Kov a šperk na fakultě umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Absolvovala stáž v portugalské univerzitě Escola Superior de Artes e Design a na fakultě keramiky a skla na polské univerzitě Academy of Fine Arts in Wroclaw. Od roku 2015 vede svůj vlastní výtvarný ateliér v Jablonci nad Nisou. V Ateliéru Pellé působí jako lektorka dílen pro školy a veřejnost.

SLEDUJTE NÁS