Pro školy a školky

PROGRAMY K VÝSTAVÁM

K O L Á Ž | U L I C E | K Ó D |

KOLÁŽ. PROČ SE KOLÁŽ TÝKÁ i STREET-ARTU? JAK S KOLÁŽÍ PRACOVAT VENKU? POJĎME SPOLEČNĚ NA ULICI

Samotná tvorba dětí bude zahrnovat nově nabyté informace z výstavy, ale i z krátké procházky ulicemi a okolím. Jaký vliv má na nás náš domov, naše obydlí, město, to kde pracujeme? Odráží se v něm charakter každého jedince? Čeká nás společná tvorba venku, v zahradě Villa Pellé. Zaměříme se na nejvýraznější výtvarné médium street-artu, a to sprej a jeho různé stopy. Po zmapování okolí i díla Michala Škapy budeme společně reflektovat své myšlenky na legální stěně, vystavěné speciálně pro děti, pro tuto příležitost! Mimo spreje budeme pracovat s prvky koláže, s industriálním odpadem, se šablonami, ale i s materiálem sebraným při poznávací procházce.

STREET ART¿ CO JE TO?

Kdo jsou jeho aktéři? Co si o něm myslet a jak se k němu stavět? Co je to site-specific instalace a proč se jí současní umělci zabývají? Pojďme společně poznat dílo známého street-artisty Michala Škapy. Dílo autora, které nám bude inspirací i v naší následné společné tvorbě, je obsaženo nejen v interiérech galerie, ale i venku, v přilehlé zahradě. Provázet nás budou témata jako například: město, civilizace, jazyk a písmo.

KÓD. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI KÓDEM A PÍSMEM? CO JE KÓDEM?

Může být písmo uměním, může se umění stát písmem? Víme co je to kód, a jak naše myšlenky pomocí kódů zaznamenat? Umíme přečíst vzkazy, které se objevují ve městě? Proč myslíte, že se tam objevují? Je toto specifické písmo také kódem, nebo jen grafickou řečí? Vytvořte si vlastní abecedu, vlastní kódovanou řeč. Bude vám někdo rozumět, pokud nebudete svou řeč sdílet? Prolínání s příběhem mytického Babylonu.

INFO

Cena za animaci s workshopem a prohlídkou výstavy je 800,- Kč / skupina + vstupné do expozice 50,- Kč / student (pedagogický doprovod zdarma). Termíny animace s prohlídkou expozice po celou dobu trvání výstavy.| určeno pro MŠ, ZŠ a SŠ| trvání cca. 90 min. lektorka: Karolína Rossí / Kateřina Švejdová

K O M E N T O V A N Á | P R O H L Í D K A |

I N|O UT — SVoBO DNĚ O TEVŘENÉ Di SKUSNÍ fÓRUM

Jedinečný formát komentované prohlídky – prohlídka výstavou a diskuse spojená s procházkou po nejbližším bubenečském okolí Villa Pellé. Zaměříme se na podstatu tajemné a kontroverzní graffiti komunity. Na příběhu Michala Škapy a prostřednictvím jeho krátkých filmů ve výstavě, a poté i přímo v terénu, si můžeme ilustrovat skryté vizuální dění města. Zajímat nás bude střet obou vizuálních poloh – uměleckého světa přítomného v galeriích a světa, který tyto galerie (a nás) všudypřítomně obklopuje. Prohlídku tak lze chápat i jako svého druhu diskusní platformu o současné umělecké produkci, o jejích výrazových prostředcích i jako svobodné fórum pro nové myšlenky, souvislosti, interpretace a postřehy z oblasti. To vše na pozadí graffiti a autorova uměleckého příběhu.

INFO

Cena za komentovanou prohlídkou výstavy je 500,- Kč / skupina + vstupné do expozice 50,- Kč / student (pedagogický doprovod zdarma). Termíny komentované prohlídky výstavy je možné rezervovat po celou dobu jejího trvání | určeno pro speciální školy, SŠ, VOŠ, VŠ | trvání cca. 90 min. | průvodce: Ondřej Batoušek

J A K SE PŘIHLÁSIT ?

Líbí se Vám některý z našich programů, chcete přihlásit Vaši třídu? Přihlaste se prostřednictvím a vyplněním našeho krátkého přihlašovacího formuláře a my se Vám už ozveme. Máte dotaz k průběhu dílny nebo objednávce? Potřebujete získat více informací? Napište nám na e-mail atelier.pelle@porteos.cz, ale také můžete telefonovat na  604 847 566.

Uskutečnění vybraného programu je možné na základě vzájemné domluvy rezervace / objednávky, nejlépe týden před požadovaným termínem programu. Rezervace jsou nutné z časových i kapacitních důvodů. Pro další informace nebo dotazy k programům budeme rádi pokud nás kontaktujte, dejte nám o sobě vědět

A $ KOLIK € TO BUDE £ STÁT ?¿

cena: 800,- Kč dílna + 50,- Kč vstup za studenta + pedagogický doprovod zdarma
500,- Kč komentovaná prohlídka + 50,- Kč vstup za studenta + pedagogický doprovod zdarma
650,- Kč komentovaná prohlídka v angličtině + 50,- Kč vstup za studenta
termín: od 21. listopadu 2018 do 27. ledna 2019

lektoři: Kateřina Švejdová / Karolína Rossí / Ondřej Batoušek

 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY – STÁLÁ NABÍDKA NA OBJEDNÁNÍ

ATELIÉR NAŠE MĚSTO

pro děti 1. stupně ZŠ / max. 15 dětí; délka programu: 90 min. / 12 lekcí

Ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka nabízíme ve Villa Pellé další vzdělávací program  pro školy Ateliér Naše město. Nabídka dílen zahrnuje tři tematické okruhy, díky nimž se děti hravou formou seznámí s architekturou, veřejným prostorem a životem ve městě.

„Ateliér Naše město“ jsou dílny určené třídám 1. stupně základních škol. Vede děti k přemýšlení o tom, co ony samy mohou udělat, abychom se cítili lépe v prostředí města. Na jednotlivých setkáních se děti učí rozpoznat strukturu města, seznamují se se základy krajinářské tvorby, kreslí a modelují vlastní plány budov, veřejného prostoru a městských částí. Rozvíjejí si přitom  tvořivost, estetické vnímání, učí se týmové spolupráci i občanské angažovanosti, a upevňují tak svůj vztah k okolnímu prostředí.

DÍLNA 1. MODELUJEŠ

Jaký vliv má na život ve městech zeleň? Jak se odlišuje zastavěná část měst od volné krajiny? Co je to terén? Můžeme ve městě najít kromě roviny i svahy a kopce? Co jsou to vrstevnice? Dílna učí žáky základům modelování krajiny a vnímání různorodosti prostředí kolem nás.

DÍLNA 2. ZABYDLUJEŠ

Jak byste vylepšili prostor před vaší školou? K čemu slouží veřejný prostor? Co je to městský mobiliář? Žáci se učí přemýšlet o tom, jak zlepšit využití veřejného prostoru, navrhují jednoduché úpravy, změny funkčnosti, nové prvky mobiliáře, herní prvky a jiné objekty městského veřejného prostoru.

DÍLNA 3. SOUSEDÍŠ

Známe své sousedy? Kdo využívá veřejný prostor v našem okolí? Co je to komunita a kdo ji utváří? Po mapování sousedství ateliéru žáci zvažují úpravy veřejného prostoru, která by potěšila všechny sousedy. Dále se žáci seznámí s pojmem „komunitní zahrada“ a ukáží si krátký dokument o vybrané komunitní zahradě. Následně se pokusí takovou zahradu ve vnitrobloku navrhnout z krabice a přírodnin.

Více informací naleznete:
https://www.nadace-promeny.cz/cz/novinky/542_mame-pro-vas-nove-terminy-dilen-nase-mesto-v-galerii-villa-pelle.html

Newsletter

Objednejte si náš e-mailový zpravodaj.

Provozovatel

PORTE, z.s.

Pin It on Pinterest

Share This