Program pro školy k aktuální výstavě

 

Kromě nabídky stálých dílen připravujeme ke každé z výstav v naší galerii speciální vzdělávací program související s výstavou. Tento program je určený pro MŠ, ZŠ, Gymnázia a SŠ a některé SOŠ. Zpravidla se jedná o tématické animace, tvůrčí dílny spojené s úvodem a prohlídkou do výstavy a díla. Jeho součástí jsou ale i klasičtěji pojaté komentované prohlídky výstav. Smyslem je skloubit interpretaci uměleckých děl s vlastní tvořivostí a otevřít galerii jako místo nabízející inspiraci, zážitek a prostor pro experiment.

S ohledem na různorodost výstav se neomezujeme základním výtvarným materiálem. snažíme se tvořit pomocí původních tvůrčích technik, nezvyklých postupů či netradičních pomůcek, se kterými není snadné se v běžné výuce setkat. Prostřednictvím těchto programů naplňujeme cíle stanovené v RVP, podporujeme rozvoj kritického myšlení a hlavně kreativity. 

Směřujeme účastníky k pochopení koncepce výstavy, autora i jeho díla v širším kontextu, na rozšíření kulturní rozhledu, multikulturní výchovu a práci s informacemi. Možnost experimentovat, ale hlavně si odnést autentický zážitek z procesu tvorby doprovázený vědomím vlastního rozvoje. Přinášíme tak do výuky empatii, přirozenou dětskou hru a kreativitu, tak aby děti získaly odvahu učit se a zkoušet nové věci.

Náš program a jeho dílny jsou interaktivní a dynamické, jsou vedeny zkušenými lektory, kteří dokáží reagovat na potřeby jednotlivých žáků, tříd a kolektivů.

 

 

 

PROGRAM K VÝSTAVĚ STORIES Renáty Fučíkové

 

Ateliér Pellé nabízí ke druhé letošní výstavě – STORIES zajímavý a především bohatý doprovodný program pro školy, který se dá využít v širokém spektru předmětů od dějepisu, občanské či výtvárné výchovy až po zeměpis. 

Výstava Stories naší přední ilustrátorky Renáty Fučíkové proslulé u nás i v zahraničí zejména dětskými autorskými knihami, se v komplexních celcích i drobných detailech snaží odpovědět na otázky, které si pod dotekem fantazie někdy pokládá každý z nás. Výstava má za cíl poutavě představit obsáhlé dílo Fučíkové formou výběrové retrospektivy, se zaměřením na klíčové body posledních 30-ti let její práce a funkčně je tak propojit s jejich výukovým potenciálem.

Vedle důrazu na Prahu výstava povypráví příběhy nesoucí pestrý až magický pohled na fakta i mýty našich dějin. Instalace je koncipována jako interaktivní procházka, vyžadující pozorného diváka, soustředěného na celek i jemný detail, jemuž otevře cestu k pochopení hodnot dneška a příběhů současnosti, zkrze projekci na pozadí společných a dějinných zkušeností z minulosti. Autorčin lehce archaický výpravný realismus je k tomu ideální nosnou plochou a nástrojem zabírajícím na široké spektrum divácké veřejnosti. Opusem magnum výstavy i autorčiny tvorby, je pak autorská kniha Historie Evropy, v níž sleduje zásadní historické úseky, mapuje dobové fenomény a ilustruje pokrok. 

Renáta Fučíková – skvělá vypravěčka, ilustrátorka a osobnost, patří ke klíčovým postavám české ilustrace a autorské knihy pro děti a mládež po roce 1989. Na UMPRUM absolvovala ateliér ilustrace a užité grafiky. Věnuje se zejména technice kvaše a rytiny kde si vypracovala originální detailní styl proškrabování, který však zcela respektuje srozumitelnost a čitelnost. Spolupracuje s předními nakladateli a za své bohaté dílo posbírala desítky zahraničních cen. Životem i dílem je spjata na prvním místě s Prahou, kde se narodila, studovala a žije. Praha současná i minulá, Praha fiktivní i skutečná, Praha jako neuralický bod národních dějin, či jako místo magické, protknuté mýty a legendami. Prahy se bezprostředně týká i několik knih její bohaté bibliografie. Nejvýrazněji pak knihy Franz KafkaPraha v srdci.

 

STŘÍPKY HISTORIE

Známe dobře naše dějiny nebo nám zůstávají v hlavách jenom střípky historie? Mají všechny příběhy dějin dobrý konec? Dovedeme si o dějinách povídat? V rámci tvůrčí dílny se inspirujeme tvorbou Renáty Fučíkové a vytvoříme komiks. Nasedneme do stroje času, přeneseme se do jiných staletí a setkáme se s významnými osobnostmi uplynulých dob. O čem by si mohl povídat například Jan Amos Komenský a Karel IV.? Jaká byla naše domovina jejich očima? Co by dnes obdivovali?

 

Vhodné pro děti od 6 do 15 let⎜ délka programu ca 90 min.

Lektorky: Monika Švajková ⎜Veronika Strecká⎜ Žofie Zajíčková

 

KAFKŮV KOLOTOČ

Objevte, co se ukrývá na lůžku Řehoře Samsy! Lidské bytosti, brouci nebo jablka? Jednoduchou animační technikou se dostaneme pod kůži literárnímu velikánovi Franzi Kafkovi a nahlédneme do pokoje hlavního hrdiny románu Proměna. Žáci najdou v instalaci notýsky, které využijí k výrobě flipbooku a zkrze nejž jim bude přiblížen Kafkův příběh i odkaz.

 

HVĚZDY NAD NAŠÍ HLAVOU

Po krátké prohlídce výstavních prostor se na půdě galerie podíváme na hvězdné nebe. Černá plocha papíru se promění v noční oblohu a ožije pastelkami! Děti v rámci společné tvorby vytvoří noční oblohu plnou souhvězdí, smyšlených bytostí a příběhů! Tvůrčí dílna pro nejmenší návštěvníky je inspirovaná autorskou knihou Renáty Fučíkové Jakub a hvězdy.

JAK SE PŘIHLÁSIT

 

Líbí se Vám některý z našich programů, chcete přihlásit Vaši třídu? Přihlaste se prostřednictvím a vyplněním krátkého přihlašovacího formuláře a my se Vám ozveme. Samotné uskutečnění vybraného programu je možné na základě závazné rezervace / objednávky, nejlépe týden před požadovaným termínem programu. Rezervace jsou nutné z časových, prostorových i kapacitních důvodů. 

Nevíte si rady, máte nejasnosti nebo otázky k nabídce? Vynasnažíme se Vám  je zodpovědět, stačí, když zatelefonujte naší koordinátorce doprovodných programů, která se Vám ráda bude věnovat.

Neradi telefonujete? Nebo potřebujete formulovat další informace nebo dotazy k programům písemnou formou? Dejte nám o sobě vědět a kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu, jsme tu pro Vás. 

 

CENA

 • Tvůrčí dílna / Workshop / Animace
  800,- Kč + vstupné 40,- Kč /žák 
  (pedagogický doprovod zdarma)

 

 

CENA

 • Komentovaná prohlídka výstavy
  500,- Kč + vstupné 40,- Kč /student
  (pedagogický doprovod zdarma)

 

 

CENA

 • Komentovaná prohlídka výstavy v AJ
  750,- Kč + vstupné 40,- Kč /student
  (pedagogický doprovod zdarma)

 

 

Kontakt

Koordinátorka Ateliéru Pellé

Kateřina Chabičová

skoly@villapelle.cz

+420 739 006 570

Dostávejte program pro školy e-mailem

přihlaste se do našeho školního newsletteru

Pin It on Pinterest

Share This