Villa Pellé

Poslední příležitost vidět kresby Pavla Opočenského a setkat se s autorem přímo ve výstavě

sobota, 11. 11. v 18 hodin

Pavel Opočenský – Nucleus – kurátorská prohlídka výstavy

2. 11. od 18 hodin