PROGRAMY PRO ŠKOLY

V GALERII VILLA PELLÉ

 

Programová nabídka edukačního programu galerie Villa Pellé – Ateliér Pellé nabízí programy na objednávku pro školní třídy formou různých pravidelných i nepravidelných animačních pásem a tvůrčích dílen. Nabízí setkání s kvalitním uměním prostřednictvím aktivní tvorby, animačních workshopů či komentovaných prohlídek výstav i pravidelné tématické dílny.

Veškeré programy k aktuálním výstavám jsou koncipovány tak, aby celkově zvyšovaly povědomí o historii a vývoji dějin umění a kultury, současně se zaměřením reflektujícím aktuální dění v současném výtvarném umění, filmu a literatuře. Zaměřujeme se na formování a vzdělávání dětí a dospívajících v oblasti výtvarného a audiovizuálního umění. Ke konstruktivnímu tvoření a výchově k výtvarnému umění s výjimečnými lektory, umělci a pedagogy.

Kromě nabídky stálých dílen připravujeme ke každé z výstav v naší galerii speciální vzdělávací program související s výstavou. Tento program je určený pro MŠ, ZŠ, Gymnázia a SŠ a některé SOŠ. Zpravidla se jedná o tématické animace, tvůrčí dílny spojené s úvodem a prohlídkou do výstavy a díla. Jeho součástí jsou ale i klasičtěji pojaté komentované prohlídky výstav. Smyslem je skloubit interpretaci uměleckých děl s vlastní tvořivostí a otevřít galerii jako místo nabízející inspiraci, zážitek a prostor pro experiment.

S ohledem na různorodost výstav se neomezujeme základním výtvarným materiálem. snažíme se tvořit pomocí původních tvůrčích technik, nezvyklých postupů či netradičních pomůcek, se kterými není snadné se v běžné výuce setkat. Prostřednictvím těchto programů naplňujeme cíle stanovené v RVP, podporujeme rozvoj kritického myšlení a hlavně kreativity. 

Směřujeme účastníky k pochopení koncepce výstavy, autora i jeho díla v širším kontextu, na rozšíření kulturní rozhledu, multikulturní výchovu a práci s informacemi. Možnost experimentovat, ale hlavně si odnést autentický zážitek z procesu tvorby doprovázený vědomím vlastního rozvoje. Přinášíme tak do výuky empatii, přirozenou dětskou hru a kreativitu, tak aby děti získaly odvahu učit se a zkoušet nové věci.

Náš program a jeho dílny jsou interaktivní a dynamické, jsou vedeny zkušenými lektory, kteří dokáží reagovat na potřeby jednotlivých žáků, tříd a kolektivů.

 

SLEDUJTE NÁS

 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Podívejte se na nabídku naší stálé dobrodružné dílny

„Poznej galerii Villa Pellé“

PROGRAM PRO ŠKOLY K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ

Podívejte se na aktuální nabídku dílen a doprovodného programu k probíhající výstavě.