PROGRAMY PRO ŠKOLY

K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ

Kromě nabídky stálých dílen připravujeme ke každé z výstav v naší galerii speciální vzdělávací program související s výstavou. Tento program je určený pro MŠ, ZŠ, Gymnázia a SŠ a některé SOŠ. Zpravidla se jedná o tematické animace, tvůrčí dílny spojené s úvodem a prohlídkou do výstavy a díla. Jeho součástí jsou ale i klasičtěji pojaté komentované prohlídky výstav. Smyslem je skloubit interpretaci uměleckých děl s vlastní tvořivostí a otevřít galerii jako místo nabízející inspiraci, zážitek a prostor pro experiment.

S ohledem na různorodost výstav se neomezujeme základním výtvarným materiálem. snažíme se tvořit pomocí původních tvůrčích technik, nezvyklých postupů či netradičních pomůcek, se kterými není snadné se v běžné výuce setkat. Prostřednictvím těchto programů naplňujeme cíle stanovené v RVP, podporujeme rozvoj kritického myšlení a hlavně kreativity.

Směřujeme účastníky k pochopení koncepce výstavy, autora i jeho díla v širším kontextu, na rozšíření kulturní rozhledu, multikulturní výchovu a práci s informacemi. Možnost experimentovat, ale hlavně si odnést autentický zážitek z procesu tvorby doprovázený vědomím vlastního rozvoje. Přinášíme tak do výuky empatii, přirozenou dětskou hru a kreativitu, tak aby děti získaly odvahu učit se a zkoušet nové věci. Náš program a jeho dílny jsou interaktivní a dynamické, jsou vedeny zkušenými lektory, kteří dokáží reagovat na potřeby jednotlivých žáků, tříd a kolektivů.

Během tvůrčích dílen, které lektorky připravily k výstavě Pištěk & Pištěk, Dva světy prozkoumáme svět obrazů v rámu i mimo něj. Barvy, rastry, skvrny, krajiny a asociace jako způsob vyjádření emocí nám pomohou vytvořit velkolepá díla.

 

 

DÁVÁM TI ZNAMENÍ 

Dílna je inspirovaná cyklem obrazů Jana Pištěka Znamení, ve kterých zpracovává jednotlivá znamení horoskopu do stylizovaných znaků. Na dílně se zaměříme na práci se symbolem, stylizaci objektu pomocí geometrie a jednoduché textury. Děti si během dílny projdou procesem proměny 2D obrazu do 3D objektu pomocí barevných filtrů a sítí, které se spojí v hravé rastry.

 

 

POKLAD ZE ŠUPLÍKU

V rámci tvůrčí dílny volně navážeme na ranou tvorbu Theodora Pištěka, ve které prozkoumáme přechod z 2D na 3D prostor s použitím recyklovatelných materiálů a prvků, jež bychom už za běžné situace znovu nevyužili a kterým tak vdechneme nový život. O jaké materiály se v našem případě bude jednat? Abychom se autenticky sblížili s Theodorem Pištěkem použijeme hřebíky, drátky, kovové úlomky a mnoho dalších různorodých materiálů, ze kterých vytvoříme působivé asambláže.

 

 

CELOROČNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY

 

MYSLÍM UMĚNÍ

V Galerii Villa Pellé jsme dětem v roli průvodců při otevírání jejich vlastní intuitivní cesty k výtvarnému umění. Myslím umění je adresováno všem dětem i bez předešlé výtvarné průpravy. Na vlastní kůži si vyzkoušíme, jaké to vlastně je být takovým umělcem s ohledem na vnější vlivy, vzdělání, nebo když tvoříme jako žena nebo muž – jak je na dílo poté nahlíženo? Čím vším si může nebo musí při procesu tvorby umělec vlastně projít? Budeme objevovat, jakými směry se mohou osudy jednotlivých umělců ubírat. Zahrajeme si také interaktivní hru, na které se budeme společně podílet a vytvářet tak autentický příběh svého umělce – Já jsem umělec!

Vhodné pro děti 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ.

USPOŘÁDEJ VÝSTAVU!

Co si zkusit nejen uspořádat výstavu, ale i vybrat do ní patřičná umělecká díla tak, jak to dělá sám kurátor? Smyslem této kreativní dílny je umění vnímat díla, naučit se na ně dívat a bezprostředně o nich umět přemýšlet, bez ostychu a bez obav z jejich potenciálního nepochopení. Zjistíme, jak galerie funguje, a díky jejímu zmenšenému modelu se rovnou ponoříme do plného dění; kdo všechno zajišťuje úspěšnou výstavu, kolik je potřeba děl a jak vzniká téma výstavy? Ocitneme se v roli umělce, architekta výstavy, kurátora, recenzenta, grafika, a sejdeme se spolu na vernisáži přímo ve Ville Pellé! Budeme mít k dispozici velký výběr uměleckých děl, která ještě doplníme o nová díla, která sami vytvoříme přímo pro výstavu. Jestli si zvolíme výstavu impresionistů nebo kubistů nebo jen soch či jen obrazů, bude na nás, konkrétně na kurátorech. Cílem naší realizace je budování zdravého vztahu k umění a otevřeného dialogu o něm.

Vhodné pro děti 1. a 2. stupně ZŠ s SŠ.

 

 

Vhodné pro děti od 6 do 10 let. Vedou lektorky Ateliéru Pellé.

Dílna je určená pro žáky MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ. Délka trvání: 1,5 hod.

Dílny probíhají od úterý do čtvrtka vždy dopoledne.

Cena: 1000,- Kč + vstupné 60,- Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma) 

Vedou lektorky Ateliéru Pellé

Objednávejte na dilny@villapelle.cz nebo volejte  +420 725 537 142

SLEDUJTE NÁS

Partnerem doprovodný programů je společnost FINEP

Doprovodné programy se konají za finanční podpory Evropské unie, Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.