PROGRAMY PRO ŠKOLY

Kromě nabídky stálých dílen připravujeme ke každé z výstav v naší galerii speciální vzdělávací program související s výstavou. Tento program je určený pro ZŠ, Gymnázia a SŠ a některé SOŠ. Zpravidla se jedná o tematické animace, tvůrčí dílny spojené s úvodem a prohlídkou do výstavy a díla. Jeho součástí jsou ale i klasičtěji pojaté komentované prohlídky výstav. Smyslem je skloubit interpretaci uměleckých děl s vlastní tvořivostí a otevřít galerii jako místo nabízející inspiraci, zážitek a prostor pro experiment.

S ohledem na různorodost výstav se neomezujeme základním výtvarným materiálem. snažíme se tvořit pomocí původních tvůrčích technik, nezvyklých postupů či netradičních pomůcek, se kterými není snadné se v běžné výuce setkat. Prostřednictvím těchto programů naplňujeme cíle stanovené v RVP, podporujeme rozvoj kritického myšlení a hlavně kreativity.

Směřujeme účastníky k pochopení koncepce výstavy, autora i jeho díla v širším kontextu, na rozšíření kulturní rozhledu, multikulturní výchovu a práci s informacemi. Možnost experimentovat, ale hlavně si odnést autentický zážitek z procesu tvorby doprovázený vědomím vlastního rozvoje. Přinášíme tak do výuky empatii, přirozenou dětskou hru a kreativitu, tak aby děti získaly odvahu učit se a zkoušet nové věci. Náš program a jeho dílny jsou interaktivní a dynamické, jsou vedeny zkušenými lektory, kteří dokáží reagovat na potřeby jednotlivých žáků, tříd a kolektivů.

CELOROČNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY

 

USPOŘÁDEJ VÝSTAVU!

Program seznamuje žáky s fungováním uměleckého provozu, seznamuje s prostředím galerie a s jednotlivými profesemi, které se k této oblasti vážou (prostřednictvím práce s myšlenkovými mapami). Cílem programu je získat pochopení procesů, které vedou k uspořádání výstavy umění (jakožto kolektivního díla) a to z hlediska různých rolí, které mohou lidé v takovém procesu zastávat.

Účastníci v rámci programu vytvoří kreativní koncept výstavy na zadané téma. Ten následně i hmotně realizují výběrem a následnou instalací předmětů výtvarné a designové hodnoty do výstavního celku. Součástí tohoto procesu je i prezentace vzniklého projektu.

 

Umění ilustrace

Jak ilustrace ovlivňuje text a jak text může ovlivňovat ilustraci? To je základní otázka, kterou si v rámci programu položíme. Cílem programu je poznat, jaké jsou principy ilustrátorské práce a jakou funkci má ilustrace jakožto doprovodný obraz konkrétního textu. S účastníky budeme analyzovat ikonické příklady ilustrace a společně vytvoříme kolektivní ilustrátorské dílo.

Se zákoutími ilustrace se seznámíme skrze tvorbu českých žijících i nežijících významných ilustrátorů. Seznámíme se s díly Jiřího Šalamouna, Jiřího Trnky, Adolf Borna, Květy Pacovské, Františka Skály, Terezy Říčanové a mnohých dalších.

Tvůrčí dílnu lze připravit podle potřeb školního kolektivu, na výběr je z čtyř okruhů aktivit a témat. Pro více informací a objednávky na e-mailu: dilny@villapelle.cz

Vedou lektorky Ateliéru Pellé.

Dílna je určená pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Délka trvání: 1,5 hod.

Dílny probíhají od úterý do čtvrtka vždy dopoledne.

Cena: 1200,- Kč + vstupné 60,- Kč / žák (minimální cena za konání dílny je 2100,- Kč pedagogický doprovod zdarma)

Partnerem doprovodný programů je společnost FINEP

Kontakt

Pelléova 91/10
160 00 Praha 6
mapa

+420 224 326 180
info@villapelle.cz

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA

ÚT –  NE  13 – 18 h