PROGRAMY PRO ŠKOLY

K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ

Kromě nabídky stálých dílen připravujeme ke každé z výstav v naší galerii speciální vzdělávací program související s výstavou. Tento program je určený pro MŠ, ZŠ, Gymnázia a SŠ a některé SOŠ. Zpravidla se jedná o tematické animace, tvůrčí dílny spojené s úvodem a prohlídkou do výstavy a díla. Jeho součástí jsou ale i klasičtěji pojaté komentované prohlídky výstav. Smyslem je skloubit interpretaci uměleckých děl s vlastní tvořivostí a otevřít galerii jako místo nabízející inspiraci, zážitek a prostor pro experiment.

S ohledem na různorodost výstav se neomezujeme základním výtvarným materiálem. snažíme se tvořit pomocí původních tvůrčích technik, nezvyklých postupů či netradičních pomůcek, se kterými není snadné se v běžné výuce setkat. Prostřednictvím těchto programů naplňujeme cíle stanovené v RVP, podporujeme rozvoj kritického myšlení a hlavně kreativity.

Směřujeme účastníky k pochopení koncepce výstavy, autora i jeho díla v širším kontextu, na rozšíření kulturní rozhledu, multikulturní výchovu a práci s informacemi. Možnost experimentovat, ale hlavně si odnést autentický zážitek z procesu tvorby doprovázený vědomím vlastního rozvoje. Přinášíme tak do výuky empatii, přirozenou dětskou hru a kreativitu, tak aby děti získaly odvahu učit se a zkoušet nové věci. Náš program a jeho dílny jsou interaktivní a dynamické, jsou vedeny zkušenými lektory, kteří dokáží reagovat na potřeby jednotlivých žáků, tříd a kolektivů.

 

 

MĚSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Inspirací této dílny bude tvorba aktuálně vystavujícího umělce, který si říká TRON. Jaké by to bylo zaplnit celé město svými kresbami, malbami, vzkazy, představami a přáními? Společně vytvoříme model neexistujícího města, který pomocí sprejů a fixů celý zaplníme graffiti uměním. A na závěr se do tohoto roztodivného města vydáme na procházku. Dílnu povede lektorka Ateliéru Pellé

Dílna je určená pro žáky MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ. Délka trvání: 1,5 hod.

Cena: 800,- Kč + vstupné 60,- Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma) 

 

 

Vedou lektorky Ateliéru Pellé

Objednávejte na dilny@villapelle.cz nebo volejte  +420 725 537 142

 

Partnerem doprovodný programů je společnost FINEP

 

 

 

 

 

SLEDUJTE NÁS