PROGRAMY PRO ŠKOLY

Kromě nabídky stálých dílen připravujeme ke každé z výstav v naší galerii speciální vzdělávací program související s výstavou. Tento program je určený pro ZŠ, Gymnázia a SŠ a některé SOŠ. Zpravidla se jedná o tematické animace, tvůrčí dílny spojené s úvodem a prohlídkou do výstavy a díla. Jeho součástí jsou ale i klasičtěji pojaté komentované prohlídky výstav. Smyslem je skloubit interpretaci uměleckých děl s vlastní tvořivostí a otevřít galerii jako místo nabízející inspiraci, zážitek a prostor pro experiment.

S ohledem na různorodost výstav se neomezujeme základním výtvarným materiálem. snažíme se tvořit pomocí původních tvůrčích technik, nezvyklých postupů či netradičních pomůcek, se kterými není snadné se v běžné výuce setkat. Prostřednictvím těchto programů naplňujeme cíle stanovené v RVP, podporujeme rozvoj kritického myšlení a hlavně kreativity.

Směřujeme účastníky k pochopení koncepce výstavy, autora i jeho díla v širším kontextu, na rozšíření kulturní rozhledu, multikulturní výchovu a práci s informacemi. Možnost experimentovat, ale hlavně si odnést autentický zážitek z procesu tvorby doprovázený vědomím vlastního rozvoje. Přinášíme tak do výuky empatii, přirozenou dětskou hru a kreativitu, tak aby děti získaly odvahu učit se a zkoušet nové věci. Náš program a jeho dílny jsou interaktivní a dynamické, jsou vedeny zkušenými lektory, kteří dokáží reagovat na potřeby jednotlivých žáků, tříd a kolektivů.

 

 

K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ

Během tvůrčích dílen, které lektorky připravily k výstavě Ondřej Sekora známý i neznámý prozkoumáme bohatou tvorbu Ondřeje Sekory z pohledu všech jeho profesí a talentů. Vžijeme se do role ilustrátora, animátora, redaktora nebo loutkaře. Společnost nám u toho bude dělat sám Ferda Mravenec!

Mraveniste_Zdroj Kunsthalle Praha

 

kdo bys byl, kdybys byl broukem? 

Na první tvůrčí dílně budeme poznávat a pozorovat brouky. Dozvíme se více o životě hmyzu, který inspiroval Sekoru k vytvoření postavičky Ferdy Mravence a jeho přátel. Poté se ponoříme do světa fantazie a budeme si představovat, jak bychom vypadali, kdybychom byli broukem.

 

loutky, hýbejte se!

Máte rádi divadlo? Na této tvůrčí dílně budeme objevovat taje stínového divadla a oživíme originální postavy brouků. Těšit se můžete na práci se světlem, stínem a vlastnoručně vyrobenými loutkami. Z premiéry vzniklého představení pořídíme záznam.

Ferdo, poběž se podívat!

Hlavní postava Ferdy Mravence u nás nesmí chybět. Na této dílně si nakreslíme vlastní postavičku a pomocí praxinoskopu ji oživíme a naučíme se základy animace. Že nevíte, co je praxinoskop? Jedná se o jedno z prvních zařízení pro zobrazování pohyblivého filmu. Tak neváhejte a přijďte si vyzkoušet práci animátora! 

 

Staň se redaktorem jako ondřej sekora

Snili jste někdy o tom, že se stanete redaktorem nebo redaktorkou? Teď je ta správná příležitost! Do redakce galerijních novin hledáme redaktory a redaktorky, kteří nám pomohou vytvořit rubriky ze světa kultury nebo sportu a napsat články o výstavě. Z dílny si každý odnese výtisk novin se svým originálním příspěvkem.

 

 

CELOROČNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY

 

 

MYSLÍM UMĚNÍ

V Galerii Villa Pellé jsme dětem v roli průvodců při otevírání jejich vlastní intuitivní cesty k výtvarnému umění. Myslím umění je adresováno všem dětem i bez předešlé výtvarné průpravy. Na vlastní kůži si vyzkoušíme, jaké to vlastně je být takovým umělcem s ohledem na vnější vlivy, vzdělání, nebo když tvoříme jako žena nebo muž – jak je na dílo poté nahlíženo? Čím vším si může nebo musí při procesu tvorby umělec vlastně projít? Budeme objevovat, jakými směry se mohou osudy jednotlivých umělců ubírat. Zahrajeme si také interaktivní hru, na které se budeme společně podílet a vytvářet tak autentický příběh svého umělce – Já jsem umělec!

Vhodné pro děti 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ.

 

 

 

 

USPOŘÁDEJ VÝSTAVU!

Co si zkusit nejen uspořádat výstavu, ale i vybrat do ní patřičná umělecká díla tak, jak to dělá sám kurátor? Smyslem této kreativní dílny je umění vnímat díla, naučit se na ně dívat a bezprostředně o nich umět přemýšlet, bez ostychu a bez obav z jejich potenciálního nepochopení. Zjistíme, jak galerie funguje, a díky jejímu zmenšenému modelu se rovnou ponoříme do plného dění; kdo všechno zajišťuje úspěšnou výstavu, kolik je potřeba děl a jak vzniká téma výstavy? Ocitneme se v roli umělce, architekta výstavy, kurátora, recenzenta, grafika, a sejdeme se spolu na vernisáži přímo ve Ville Pellé! Budeme mít k dispozici velký výběr uměleckých děl, která ještě doplníme o nová díla, která sami vytvoříme přímo pro výstavu. Jestli si zvolíme výstavu impresionistů nebo kubistů nebo jen soch či jen obrazů, bude na nás, konkrétně na kurátorech. Cílem naší realizace je budování zdravého vztahu k umění a otevřeného dialogu o něm.

 

 

Vedou lektorky Ateliéru Pellé.

Dílna je určená pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Délka trvání: 1,5 hod.

Dílny probíhají od úterý do čtvrtka vždy dopoledne.

Cena: 1200,- Kč + vstupné 60,- Kč / žák (minimální cena za konání dílny je 2100,- Kč pedagogický doprovod zdarma) 

Objednávejte na dilny@villapelle.cz nebo volejte  +420 602 166 763

Partnerem doprovodný programů je společnost FINEP

Doprovodné programy se konají za finanční podpory Evropské unie, Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.

Kontakt

Pelléova 91/10
160 00 Praha 6
mapa

+420 224 326 180
info@villapelle.cz

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA

ÚT – PÁ  13 – 18 h. SO – NE 11 - 18 h.