PROGRAMY PRO ŠKOLY V GALERIE VILLA PELLÉ

 

Programová nabídka edukačního programu galerie Villa Pellé – Ateliér Pellé nabízí programy na objednávku pro školní třídy formou různých pravidelných i nepravidelných animačních pásem a tvůrčích dílen. Nabízí setkání s kvalitním uměním prostřednictvím aktivní tvorby, animačních workshopů či komentovaných prohlídek výstav i pravidelné tématické dílny.

Veškeré programy k aktuálním výstavám jsou koncipovány tak, aby celkově zvyšovaly povědomí o historii a vývoji dějin umění a kultury, současně se zaměřením reflektujícím aktuální dění v současném výtvarném umění, filmu a literatuře. Zaměřujeme se na formování a vzdělávání dětí a dospívajících v oblasti výtvarného a audiovizuálního umění. Ke konstruktivnímu tvoření a výchově k výtvarnému umění s výjimečnými lektory, umělci a pedagogy.

Pravidelné tvůrčí dílny Naše město jsou sestaveny ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka, kde se děti seznamují se architekturou, plány budov, veřejného prostoru či městských částí. Rozvíjejí si přitom prostorové myšlení, tvořivost i estetické cítění, učí se týmové spolupráci i občanské angažovanosti, a upevňují tak svůj vztah k okolnímu prostředí, které se naučí chápat v širším kontextu.

SLEDUJTE NÁS

 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

Podívejte se na nabídku stálé dílny Naše město

PROGRAM PRO ŠKOLY K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ

Podívejte se na nabídku dílen a doprovodného programu k aktuální výstavě.