PROGRAMY PRO ŠKOLY

K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ

Kromě nabídky stálých dílen připravujeme ke každé z výstav v naší galerii speciální vzdělávací program související s výstavou. Tento program je určený pro MŠ, ZŠ, Gymnázia a SŠ a některé SOŠ. Zpravidla se jedná o tematické animace, tvůrčí dílny spojené s úvodem a prohlídkou do výstavy a díla. Jeho součástí jsou ale i klasičtěji pojaté komentované prohlídky výstav. Smyslem je skloubit interpretaci uměleckých děl s vlastní tvořivostí a otevřít galerii jako místo nabízející inspiraci, zážitek a prostor pro experiment.

S ohledem na různorodost výstav se neomezujeme základním výtvarným materiálem. snažíme se tvořit pomocí původních tvůrčích technik, nezvyklých postupů či netradičních pomůcek, se kterými není snadné se v běžné výuce setkat. Prostřednictvím těchto programů naplňujeme cíle stanovené v RVP, podporujeme rozvoj kritického myšlení a hlavně kreativity.

Směřujeme účastníky k pochopení koncepce výstavy, autora i jeho díla v širším kontextu, na rozšíření kulturní rozhledu, multikulturní výchovu a práci s informacemi. Možnost experimentovat, ale hlavně si odnést autentický zážitek z procesu tvorby doprovázený vědomím vlastního rozvoje. Přinášíme tak do výuky empatii, přirozenou dětskou hru a kreativitu, tak aby děti získaly odvahu učit se a zkoušet nové věci. Náš program a jeho dílny jsou interaktivní a dynamické, jsou vedeny zkušenými lektory, kteří dokáží reagovat na potřeby jednotlivých žáků, tříd a kolektivů.

 

 

SKLÁDANKY

Během dílny se seznámíme s dílem umělců Stanislava Kolíbala a Karla Štědrého a jejich společným tvůrčím zájmem – geometrickou abstrakcí. Jak se může z dvojrozměrné kresby zrodit 3D socha a z té instalace? Společně se pustíme do konstrukce křehkých soch, jejichž spojením nám vznikne celé město! Dílnu povedou lektorky Ateliéru Pellé.

Dílna je určená pro žáky MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ. Délka trvání: 1,5 hod.

Cena: 800,- Kč + vstupné 60,- Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma) 

 

HERNÍ POLE

Tvůrčí dílnou nás bude provázet otázka: ,,Jak se rodí abstraktní obraz?” Prohlédneme si výstavu Paralely a zaměříme se na geometrické kresby a reliéfy. Prostřednictvím skupinové hmatové kresby se na vlastní kůži dotkneme abstrakce a poté nám hrací kostka pomůže vytvořit originální geometrickou kompozici. Dílnu povedou lektorky Ateliéru Pellé. 

Dílna je určená pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Délka trvání: 1,5 hod.

Cena: 800,- Kč + vstupné 60,- Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma) 

 

 

 

Vedou lektorky Ateliéru Pellé

Objednávejte na dilny@villapelle.cz nebo volejte  +420 731 793 516

 

Partnerem doprovodný programů je společnost FINEP

 

 

 

 

 

SLEDUJTE NÁS