Zpracování osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas společnosti Porte, z. s., (se sídlem Pelléova 10, Praha 6, IČ: 22908331, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou L 22361, dále jen „Villa Pellé“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), GDPR a souvisejících právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje: e-mail, jméno a příjmení.

2. Tyto údaje zpracováváme proto, abychom Vám mohli zasílat aktuální informace související s činností Villa Pellé a s webovými stránkami www.villapelle.cz a www.porteos.cz a zpracovávat je budeme po dobu trvání činnosti Villa Pellé, maximálně však po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Porte, z. s., info@porteos.cz, Pelléova 10, 160 00 Praha 6.

4. Osobní údaje považujeme za důvěrné a nebude je bez souhlasu subjektů osobních údajů či zákonné povinnosti předávat třetím osobám. K osobním údajům budou mít kromě Galerie Villa Pellé přístup též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

DĚKUJEME.
Galerie Villa Pellé
Pelléova 10, 160 00 Praha 6

Pin It on Pinterest

Share This