O Vile

Historie budovy

Vilu postavil v letech 1889–1890 architekt Rudolf Koukola na zakázku pro Marii Knoblochovou. Objekt s bohatou sgrafitovou výzdobou fasády a se zbytky zachované štukové dekorace vnitřních prostor, patří mezi nejznámější vily v rezidenční oblasti, která se rozkládá od křižovatky Špejchar až ke Královské oboře. Vila vystřídala množství majitelů a nájemců, mezi nimiž byl bezesporu nejznámějším obyvatelem francouzský generál Maurice César Joseph Pellé, náčelník francouzské vojenské mise v ČSR, který zde žil v letech 1919–1920. Význam Pellého tkví v jeho zásadním vlivu na vytváření československé armády. Maurice Pellé zrušil dobrovolnický charakter vojska, vytvořil pravidelnou armádu s pevným vojenským řádem, zavedl organizaci generálního štábu a ministerstva národní obrany a založil v ČSR vojenské školství. V roce 1919 obdržel hodnost československého armádního generála a stal se náčelníkem hlavního štábu československé armády. S Čechami ho pojila nejen vojenská služba a diplomatická činnost, v roce 1921 se oženil s Jarmilou Braunerovou, neteří malířky Zdenky Braunerové, s níž měl dceru Marishku Pellé. Generál zemřel v roce 1924. Vila později přešla do majetku obce a v letech 1978 až 2001 zde sídlila mateřská školka, jejíž provoz znamenal množství úprav, které zasáhly do původní architektury objektu. V roce 1994 proběhla první rekonstrukce, o rok později byl dům opatřen pamětní deskou věnovanou M. C. Pellému. Od roku 2003 zde sídlila obecně prospěšná společnost Pelléova vila a Galerie Anderle. Novým provozovatelem je od září 2014 spolek Porte.

Současnost Villy Pellé

Provozovatel Villy Pellé, spolek Porte, je nestátní, nezisková a dobrovolná organizace, která od doby svého vzniku zorganizovala desítky kulturních akcí – výstav výtvarného umění, koncertů, programů pro seniory a děti. Členové jsou odborníci z různých oborů s humanitním, technickým i sociálním vzděláním. Nedílnou součástí aktivit Porte je podpora charitativní činnosti a pomoc potřebným. Porte získává prostředky na svoji činnost z darů, grantů, dotací a vlastní činností. www.porteos.cz

Newsletter

Objednejte si náš e-mailový zpravodaj.

Provozovatel

PORTE, z.s.

Pin It on Pinterest

Share This