EDUKAČNÍ PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

Programová nabídka ATELIÉRU PELLÉ je sestavena jako pestrá paleta aktivit:
  • programy pro rodiny s dětmi formou volnočasových aktivit pro děti od  6–15 let

  • kreativní workshopy a tvůrčí dílny k aktuálním výstavám

  • lektorské prohlídky aktuálních výstav s odborným výkladem

  • kreativní tvůrčí dílny a workshopy pro školy a děti předškolního věku

V rámci našeho doprovodného edukačního programu ATELIÉR PELLÉ  nabízíme volnočasové aktivity pro děti formou pravidelných kurzů dějin umění a nepravidelných animačních pásem a tvůrčích dílen. Zveme děti do světa umění prostřednictvím zábavných lektorských programů, které doplní to, co se ve školách nedá stihnout – výchovu k otevřenosti vidění a cítění od raného věku.

Pojďme se spolu učit pozorovat svět kolem sebe! ATELIÉR PELLÉ je edukační a doprovodný program galerie Villa Pellé, v rámci něhož nabízíme tvůrčí dílny, lektorské programy, workshopy i řadu dalších volnočasových aktivit určených především nejmladším generacím, dětem, žákům ZŠ a SŠ. Nejen jim ovšem nabízíme setkání s kvalitním uměním prostřednictvím aktivní tvorby a galerijních animačních workshopů i komentovaných prohlídek výstav. Veškeré programy ATELIÉRU PELLÉ jsou koncipovány tak, aby celkově zvyšovaly povědomí o historii a vývoji dějin umění a kultury. Současně realizujeme programy se zaměřením reflektující aktuální dění v současném výtvarném umění, filmu a literatuře.

Zaměřujeme se na formování a vzdělávání dětí a dospívajících v oblasti výtvarného a audiovizuálního umění. Mise ATELIÉRU PELLÉ tak směřuje ke konstruktivnímu tvoření a výchově ke vztahu k výtvarnému umění. K tomu využíváme velkorysé prostory galerie Villa Pellé, hlavně pak zázemí v podobě klubovny, altánu Šiška, útulnou půdu ale i terasy s krásným výhledem do okolních zahrad nebo zahradu samotnou. Spolupracujeme s výjimečnými lektory, umělci a pedagogy.

Pravidelné tvůrčí dílny a lektorská pásma jsou sestaveny s ohledem na rostoucí poptávku jak ze strany rodičů, tak ze strany škol, školek a družin, ale hlavně dětí samotných.

 

 

Doprovodné programy se konají za finanční podpory společnosti FINEP, ČEPS a.s a manželů Petry a Václava Jirků.

SLEDUJTE NÁS