Villa Pellé je nově otevřena od 9. října tohoto roku a cílem nového provozovatele, spolku Porte, je  vytvořit z tohoto novorenesančního objektu na vynikající adrese dům otevřený výtvarnému umění, hudbě, akcím všeho druhu. Kromě galerie, jejíž novou etapu zahájila výstava Petra Nikla s názvem Švábení alias Broučí práce, jež volně navazuje na jeho předchozí velkou přehlídku v Galerii hlavního města Prahy s názvem Hra o čas, prostor věnujeme i koncertům, jazykovým i jiným kurzům, přednáškám. Fresh senior klub střídají tvůrčí dílny pro děti, provozujeme i kurzy výtvarné s akademickou malířkou Miladou Gabrielovou. V budoucnu bude otevřena i suterénní kavárna s přímým vstupem na krásnou okolní zahradu.