POSLEDNÍ TVŮRČÍ DÍLNA V ROCE 2014
s lektorkou Mgr. Lucií Haškovcovou (Galerie hlavního města Prahy)

V rámci výtvarných reakcí na výstavu se budeme volně inspirovat tvorbou Petra Nikla, jehož soubor zdejších „kreseb“ je založený na principu „stopy“, kterou po sobě zanechávají hračky.  Využijeme tohoto motivu jiným způsobem – budeme vytvářet abstraktní barevné kompozice, které vzniknou vzájemným překrýváním siluet našich obkreslených „stop“ – nejen bot, ale i našich rukou. Půjde nejen o nahodilé kompozice, ale i o systematické ornamenty. Kromě vlastní tvorby se pokusíme i o kolektivní dílo. Vyzkoušíme i další tvůrčí postupy navazující na tvorbu Petra Nikla.