V polovině září zahájíme výstavu významného českého i světového sochaře, Aleše Veselého.

Výjimečný a rozsáhlý výstavní projekt mapuje tvorbu umělce současně ve čtyřech pražských galeriích. Každá z výstav je svou povahou a obsahem unikátní. Dohromady tak projekt nabízí několik pohledů na autorovo obsáhlé dílo – od 60. let 20. století až po současnost.

V Galerii Villa Pellé se seznámíme s nejnovějším dílem – Vize a představy posledních let představují působivé modely (představy o monumentálních sochách), kresby a kresbomalby.

Aleš Veselý (*1935, Praha)

Sochař, za kterého mluví jeho monumentální dílo, vstoupil na českou výtvarnou scénu na přelomu 50. a 60. let 20. století. Velmi záhy se stal stěžejní osobností generace, která přinášela osobité podněty navazující na proudy evropského informelu. Ve svém monumentálním díle se často obrací ke kořenům judaismu, zabývá se hledáním smyslu lidské existence. Je zastoupen v řadě světových uměleckých institucí včetně The Solomon R. Guggenheim Museum v New Yorku, Centre Georges Pompidou v Paříži a v Národní galerii v Praze.