Srdečně zveme na komentovanou prohlídku netradiční výstavou

ANNA / DECHEM

, která je neobvyklým propojením malby a současného českého skla.

 

Designéři Studia Dechem se nechali doslova „svést“ tvorbou malířky Anny Neborové, a vytvořili skleněné objekty na hranici umění a designu. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

 

Anna Neborová (*1968)

Anna Neborová vystudovala v letech 1987−1994 pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru malby pod vedením profesorů Jiřího Ptáčka, Jiřího Sopka a Bedřicha Dlouhého. Na současné české umělecké scéně se řadí mezi výrazné bytostné malíře, kteří toto médium bravurně ovládají a zůstávají mu věrní, aniž by však ustrnuli v jednom stylu a námětu. Každým svým novým cyklem obrazů Neborová překvapí originálním posunem jak v rámci své tvorby tak i z hlediska malířství jako takového. K jejím nejvýznamnějším samostatným výstavám patří Černá zahrada v Galerii Kritiků v Praze v roce 2011, Park v pražské Galerii kai de kai (2005) a společná výstava s designérem Maximem Velčovským Všem dohromady a každému zvlášť v roce 2004 (Galerie kritiků, Praha). Její obrazy byly vybrány na důležité přehlídky jako například Současná česká malba v Galerii NTK v Praze (2012) a Resetting − Jiné cesty k věcnosti v Galerii hl. města Prahy (Městská knihovna, 2007). Vedle malířství se Neborová též úspěšně věnuje dětské ilustraci.

Dechem (*2012)

Michaela Tomišková a Jakub Janďourek se poprvé setkali na sklářské škole v Novém Boru. Zatímco Michaela Tomišková poté vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou
v Praze, Jakub Janďourek se věnoval vlastnímu studiu a vývoji sklářských technologií. Jejich cesty se opět spojily v roce 2012, kdy založili společné studio Dechem. Své objekty pravidelně představují na pražském Designbloku i zahraničních přehlídkách. V roce 2013 zaujali samostatnou výstavou kolekce Antihmota v Centru DOX v Praze. Na jaře 2015 byli Michaela Tomišková a Jakub Janďourek vyhlášeni Grand Designéry cen Akademie designu ČR Czech Grand Design a byli vybráni k prezentaci své tvorby v budoucím Muzeu moderního skla ZIBA v Praze. Vytvořili rovněž speciální objekt pro výstavu Domus v prostoru DEPO v rámci projektu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury. Na sklonku loňského roku navrhli cenu Zlaté srdce pro Nadaci Terezy Maxové. O zahraničním ohlasu studia vypovídá prezentace jejich objektů ve Spaziu Rossana Orlandi v Miláně nebo v londýnské galerii Mint.