Komentovaná prohlídka výstavy s malířkou Annou Neborovou a s kurátorkou Terezou Bruthansovou. Poslední příležitost prohlédnout si výstavu s výkladem samotné umělkyně, jejíž malby inspirovaly designové studio Dechem k vytvoření prvních „neužitkových“ předmětů, tj. uměleckých objektů, které pojmenovali „planety“.

 

Anna Neborová (*1968)

Anna Neborová vystudovala v letech 1987−1994 pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru malby pod vedením profesorů Jiřího Ptáčka, Jiřího Sopka a Bedřicha Dlouhého. Na současné české umělecké scéně se řadí mezi výrazné bytostné malíře, kteří toto médium bravurně ovládají a zůstávají mu věrní, aniž by však ustrnuli v jednom stylu a námětu. Každým svým novým cyklem obrazů Neborová překvapí originálním posunem jak v rámci své tvorby tak i z hlediska malířství jako takového. K jejím nejvýznamnějším samostatným výstavám patří Černá zahrada v Galerii Kritiků v Praze v roce 2011, Park v pražské Galerii kai de kai (2005) a společná výstava s designérem Maximem Velčovským Všem dohromady a každému zvlášť v roce 2004 (Galerie kritiků, Praha). Její obrazy byly vybrány na důležité přehlídky jako například Současná česká malba v Galerii NTK v Praze (2012) a Resetting − Jiné cesty k věcnosti v Galerii hl. města Prahy (Městská knihovna, 2007). Vedle malířství se Neborová též úspěšně věnuje dětské ilustraci.

 

Tereza Bruthansová je historička umění a designu, pracuje jako nezávislá kurátorka a publicistka. Členka Přípravného výboru Akademie designu ČR udělující ceny Czech Grand Design. Autorka monografie Libuše Niklová a knihy Český design 01, spoluautorka publikace Czech 100 Design Icons. Kurátorovala řadu výstav v Praze (např. František Vízner – Ateliér, 2011; RADI designers, 2006) a Paříži (např. Paralely – české současné umění, 1997; Adolf Loos: Müllerova vila, 2002). Publikuje v českém i zahraničním tisku. Působí jako konzultantka v oblasti umění a designu.