V tvůrčí dílně se budeme věnovat zátiší inspirovanému tematikou výstavy, tedy sklem druhé poloviny 20. století. Hravou, zjednodušenou formou koláže se zaměříme na typické tvary váz, mís a dekorativních z tohoto období. Cílem je vytvořit tvarově i barevně zajímavou kompozici, která bude reflektovat atmosféru výstavního projektu.