Od září budou děti zase moci navštěvovat naše pravidelné kurzy – malí architekti a urbanisté budou moci v pondělí chodit do ateliéru Naše město,  animátoři a filmaři budou moci animovat s lektorkami Ultrafun v kurzu Od flipbooku k filmu, a nedělňátka mohou pokračovat v dějinách umění v Nedělní škole. Více informací níže. Moc se těšíme!

PRAVIDELNÉ KROUŽKY:

ATELIÉR NAŠE MĚSTO

s lektory Kateřinou Švejdovou a Martinem Hrubým
Pro děti 1. supně ZŠ / max. 15 dětí, délka programu: 90 min / 12 lekcí
Volnočasový ateliér zaměřený na architekturu a krajinářskou tvorbu podněcující zájem dětí o prostředí města. Program ateliéru děti motivuje k přemýšlení o tom, co ony samy mohou udělat, abychom se cítili lépe v prostředí města. Programová náplň ateliéru má tvůrčí charakter, pracujeme s principy zážitkové pedagogiky – děti se učí rozpoznat strukturu města, seznamují se se základy perspektivy, kreslí a modelují vlastní plány budov, veřejného prostoru a městských celků. Ateliér je součástí vzdělávacího programu Nadace Proměny Karla Komárka a je realizován s nadační podporou.

Kurz Ateliér Naše město bude probíhat každé pondělí od 14.00 do 15.30 hod.
Termín konání kurzu: 16. 10. 2017 – 15. 1. 2018.
Cena za kurz ( 12 lekcí) je 1500 Kč.
Zápis dětí na 1. pololetí školního roku 2017/ 2018
probíhá i průběžně, děti lze registrovat na
vzdelavani@nadace-promeny.cz
nebo na tel. 778 737 711

 

OD FLIPBOOKU K FILMU
ANEB FILMOVÁ ANIMACE PRO DĚTI S LEKTORKAMI ULTRAFUN

od 6 do 9 let / děti od 10 do 12 let / max. 7 dětí, délka programu: 90 min / 10 lekcí
Pravidelný středeční program filmové animace se zkušenými lektorkami ze spolku animátorů Vysoké školy uměleckoprůmyslové – Ultrafun. Půdní prostor vily se proměňuje v animační dílnu, která
zpracovává nejrůznější témata. Programy zahrnují všechny postupy a principy tvorby animovaného filmu, od napsání scénáře, výrobu výtvarných návrhů přes samotnou animaci až po finální postprodukci obrazovou a zvukovou.

UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA!
Ve středu 13. 9. od 15:30 hod. registrace: dilny@villapelle.cz
Kurz filmové animace bude probíhat každou středu od 15.30 hod.
Termín konání kurzu: 4. 10. – 6. 12. 2017.
Cena za kurz ( 10 lekcí) je 3500 Kč. Zápis dětí na oba kurzy
v 1. pololetí šk. roku 2017/2018 probíhá i průběžně, děti lze
registrovat na dilny@villapelle.cz nebo na tel. 775 577 114

NEDĚLNÍ ŠKOLA UMĚNÍ HROU

otevřený kurz s lektorkou Mgr. Kateřinou Švejdovou
Pro děti od 6 do 10 let / max. 15 dětí délka programu: 120 min / 7 lekcí
V otevřeném kurzu nabízíme kreativní a zároveň teoretický exkurz světem umění. Děti se skrze vybraná témata seznámí s vývojovými etapami dějin umění a v praktické činnosti si osahají
výtvarné techniky. Kromě výtvarné tvůrčí dílny nám jde zejména o souvislost s dějinami umění 20. a 21. století a estetikou, oblastmi, které se dotýkají společného tvoření a povídání. Lekce
pojímáme jako zážitkové vzdělávání, při kterém jde o rozvíjení tvůrčích postupů a aktivní jednání dítěte samotného.

UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA!
V neděli 10. 9. od 15.00 hod. registrace: dilny@villapelle.cz
Kurz Nedělní škola umění hrou bude probíhat pravidelně jednou za 14 dní o nedělích vždy od 15.00 hod.
Začínáme v neděli 24. 9. 2017 od 15.00 hod.
Cena za kurz (7 lekcí) je 840 Kč.