Program pro školy k aktuální výstavě

 

Kromě nabídky stálých dílen připravujeme ke každé z výstav v naší galerii speciální vzdělávací program související s výstavou. Tento program je určený pro MŠ, ZŠ, Gymnázia a SŠ a některé SOŠ. Zpravidla se jedná o tématické animace, tvůrčí dílny spojené s úvodem a prohlídkou do výstavy a díla. Jeho součástí jsou ale i klasičtěji pojaté komentované prohlídky výstav. Smyslem je skloubit interpretaci uměleckých děl s vlastní tvořivostí a otevřít galerii jako místo nabízející inspiraci, zážitek a prostor pro experiment.

S ohledem na různorodost výstav se neomezujeme základním výtvarným materiálem. snažíme se tvořit pomocí původních tvůrčích technik, nezvyklých postupů či netradičních pomůcek, se kterými není snadné se v běžné výuce setkat. Prostřednictvím těchto programů naplňujeme cíle stanovené v RVP, podporujeme rozvoj kritického myšlení a hlavně kreativity.

Směřujeme účastníky k pochopení koncepce výstavy, autora i jeho díla v širším kontextu, na rozšíření kulturní rozhledu, multikulturní výchovu a práci s informacemi. Možnost experimentovat, ale hlavně si odnést autentický zážitek z procesu tvorby doprovázený vědomím vlastního rozvoje. Přinášíme tak do výuky empatii, přirozenou dětskou hru a kreativitu, tak aby děti získaly odvahu učit se a zkoušet nové věci. Náš program a jeho dílny jsou interaktivní a dynamické, jsou vedeny zkušenými lektory, kteří dokáží reagovat na potřeby jednotlivých žáků, tříd a kolektivů.

 

TVŮRČÍ DÍLNA PRO ŠKOLY K VÝSTAVĚ RADEK PILAŘ 90

 

1. Tvůrčí dílna: (S)nové bytosti

Může se z nechtěné kaňky, utrženého papírku a kousku přírodniny zrodit nová bytost? Na výstavě Radka Pilaře se zaměříme na jeho méně známé koláže, v kterých zkoumal možnosti vytváření pohádkových charakterů. Žáci budou pracovat s kresebnými technikami a odnesou si vlastní koláž snové bytosti.

Dílna je určená pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ.
Délka trvání: 1,5 hod
|Cena: 800,- Kč + vstupné 60,- Kč /žák (pedagogický doprovod zdarma)

 

2. Tvůrčí dílna: Jak se rodí pohyb?

V průběhu dílny si prohlédneme výstavu Radka Pilaře a zaměříme se především na méně známou část jeho tvorby – asambláže kombinující různé výtvarné techniky. Odhalíme si Pilařovu osobitou cestu za pohyblivým obrazem. Budeme si hrát s vrstvením, průhledy, strukturami a hledat příběhy, které se nám během experimentů zrodí pod rukama.

Dílna je určená pro žáky 2. stupně ZŠ a víceletá gymnázia.
Délka trvání: 1,5 hod.
|Cena: 800,- Kč + vstupné 60,- Kč /žák (pedagogický doprovod zdarma)|

 

3. Komentovaná prohlídka: Radek není Rumcajs!

Pojďte s námi prozkoumat kreativní myšlení Radka Pilaře, tak trochu nakouknout do umělcovy hlavy a odhalit, čím se zabýval, když zrovna nemaloval obyvatele lesa Řáholce. Žákům bude během komentované prohlídky představeno dílo Radka Pilaře a zároveň budou během vyplňování pracovního listu vedeni k vlastnímu aktivnímu průzkumu výstavy.

Komentovaná prohlídka je určena pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a víceletá gymnázia.
Délka trvání: 1 hod.
|Cena: 800,- Kč + vstupné 40,- Kč /žák (pedagogický doprovod zdarma)|

|Vedou lektorky Ateliéru Pellé|

objednávejte na e-mailu: skoly@villapelle.cz

 

SLEDUJTE NÁS