Program pro školy k aktuální výstavě

 

Kromě nabídky stálých dílen připravujeme ke každé z výstav v naší galerii speciální vzdělávací program související s výstavou. Tento program je určený pro MŠ, ZŠ, Gymnázia a SŠ a některé SOŠ. Zpravidla se jedná o tématické animace, tvůrčí dílny spojené s úvodem a prohlídkou do výstavy a díla. Jeho součástí jsou ale i klasičtěji pojaté komentované prohlídky výstav. Smyslem je skloubit interpretaci uměleckých děl s vlastní tvořivostí a otevřít galerii jako místo nabízející inspiraci, zážitek a prostor pro experiment.

S ohledem na různorodost výstav se neomezujeme základním výtvarným materiálem. snažíme se tvořit pomocí původních tvůrčích technik, nezvyklých postupů či netradičních pomůcek, se kterými není snadné se v běžné výuce setkat. Prostřednictvím těchto programů naplňujeme cíle stanovené v RVP, podporujeme rozvoj kritického myšlení a hlavně kreativity. 

Směřujeme účastníky k pochopení koncepce výstavy, autora i jeho díla v širším kontextu, na rozšíření kulturní rozhledu, multikulturní výchovu a práci s informacemi. Možnost experimentovat, ale hlavně si odnést autentický zážitek z procesu tvorby doprovázený vědomím vlastního rozvoje. Přinášíme tak do výuky empatii, přirozenou dětskou hru a kreativitu, tak aby děti získaly odvahu učit se a zkoušet nové věci.

Náš program a jeho dílny jsou interaktivní a dynamické, jsou vedeny zkušenými lektory, kteří dokáží reagovat na potřeby jednotlivých žáků, tříd a kolektivů.

 

 

TVŮRČÍ DÍLNA PRO ŠKOLY K VÝSTAVĚ STAR DUST

 

Petr Písařík se řadí mezi přední osobnosti současné středoevropské scény. V galerii Villa Pellé budou k vidění jeho obrazy, reliéfy a objekty. Edukační program nabízí možnost dozvědět se více o tvorbě umělce, o jeho vlastní technice a také o českém rokailu prostřednictvím návštěvy komentované prohlídky nebo tvůrčí dílny, v rámci níž se děti a studenti inspirují estetikou uměleckých děl a vyzkouší si práci s barevnými písky. Pracovní listy k výstavě v ceně programu.

| Edukační programy určeny pro děti a studenty MŠ, ZŠ a SŠ ve věku od 5 do 18 let | Doba trvání 90 minut | Vedou lektorky Ateliéru Pellé |

|Cena: 800,- Kč + vstupné 40,- Kč /žák (pedagogický doprovod zdarma)|

objednávejte na e-mailu: skoly@villapelle.cz

 

SLEDUJTE NÁS