Program pro školy k aktuální výstavě

 

Kromě nabídky stálých dílen připravujeme ke každé z výstav v naší galerii speciální vzdělávací program související s výstavou. Tento program je určený pro MŠ, ZŠ, Gymnázia a SŠ a některé SOŠ. Zpravidla se jedná o tématické animace, tvůrčí dílny spojené s úvodem a prohlídkou do výstavy a díla. Jeho součástí jsou ale i klasičtěji pojaté komentované prohlídky výstav. Smyslem je skloubit interpretaci uměleckých děl s vlastní tvořivostí a otevřít galerii jako místo nabízející inspiraci, zážitek a prostor pro experiment.

S ohledem na různorodost výstav se neomezujeme základním výtvarným materiálem. snažíme se tvořit pomocí původních tvůrčích technik, nezvyklých postupů či netradičních pomůcek, se kterými není snadné se v běžné výuce setkat. Prostřednictvím těchto programů naplňujeme cíle stanovené v RVP, podporujeme rozvoj kritického myšlení a hlavně kreativity. 

Směřujeme účastníky k pochopení koncepce výstavy, autora i jeho díla v širším kontextu, na rozšíření kulturní rozhledu, multikulturní výchovu a práci s informacemi. Možnost experimentovat, ale hlavně si odnést autentický zážitek z procesu tvorby doprovázený vědomím vlastního rozvoje. Přinášíme tak do výuky empatii, přirozenou dětskou hru a kreativitu, tak aby děti získaly odvahu učit se a zkoušet nové věci.

Náš program a jeho dílny jsou interaktivní a dynamické, jsou vedeny zkušenými lektory, kteří dokáží reagovat na potřeby jednotlivých žáků, tříd a kolektivů.

 

 

 

TVŮRČÍ DÍLNY PRO ŠKOLY K VÝSTAVĚ AZAJTÓKZÁRÓDNAK

 

Ateliér Pellé nabízí k aktuální výstavě Lukáše Musila – AZAJTÓKZÁRÓDNAK zajímavý doprovodný program pro školy, který se dá využít v širokém spektru předmětů od, občanské či výtvárné výchovy.

Výstava Lukáše Musila je koncepčně i prostorově, chápána jako výstava “s přesahem” a to ať už z pohledu člověka, který je s dílem konfrontován, tak i pro osobnost autora, který speciálně pro tuto výstavu a zcela poprvé vytváří trojrozměrné objekty.

Jednotícím prvkem projektu je linie jako archetyp, která je pro Musilovu práci nejen charakteristická, ale zároveň je i základním pojítkem mezi jím a galerií, která se jindy zaměřuje spíše na ilustraci. Musil dlouhodobě linii chápe, jakožto bazální předpoklad veškeré tvorby a výrazových prostředku vůbec.

Přesahy mezi uvnitř a ven, uměním a člověkem, autorem a divákem, veřejným a soukromým, obrazem a objektem či hodnotou a vandalstvím (dále si dosaďte vlastní) chce výstava otevřeně zpracovat, diskutovat a přiblížit.

Linie prostupující celou galerií, se stává její součástí. K některým sálům se jen přiblíží, jiné zcela ovládne. V některých případech se až zcela fyzicky odpoutá od plochy a opanuje některá z temnějších velkoformátových pláten, nebo se zhmotní v podobě prostorového objektu uvnitř, či mimo galerii.

Ona linie neposlušně vystupující mimo svůj obvyklý prostor a mantinely doprovodí pozorného diváka přímo do útrob Villy Pellé.

Krom těchto zřetelných tematických prvků výstavy jako jsou svoboda, podstata, identita, nebo symbol a intimita, budou také významnou část výstavy tvořit Musilovy práce z předešlých čtyř let, ve kterých se zabývá hledáním výrazových prostředků za pomocí květin, obličejů, zvířat i lidí. Chybět nebudou ani zcela nová díla, která vznikají v jeho budapešťském ateliéru.

 

 

Lukáš Musil (*1984) si rychle vytvořil si zcela originální výtvarný styl s dominujícími liniemi a povýšil tatuáž, které se věnoval od roku 2006, na umělecké dílo. Pod pseudonymem MUSA byl jako jediný z českých tatérů prezentován na celosvětové tatérské výstavě v Musée du Quai Branly v Paříži. Od roku 2011 se věnuje volné tvorbě, v níž dominují opět linie a archetypální tvary. Tuto výtvarnou polohu poprvé představil v Alšově Jihočeské galerii v roce 2015. Progresivní vývoj, proměny charakteru obrazů a témat mohli diváci vidět dále v roce 2017 v pražském Mánesu, kde tehdy vystavil svá nejnovější díla. Žije v Praze a Budapešti.

 

 

DÍLNY PRO 2. STUPEŇ ZŠ I SŠ

 

Studenti se vydají po stopách výtvarníka Lukáše Musila, který se žákům objeví na obrazovkách tabletu a provede je výstavou. Lektorky Ateliéru Pellé otevřou se studenty otázky, jaké cesty vedou do světa umění.

Mluvit budou o funkci obrazu nebo objektu a proberou, v čem spočívá intervence výtvarníka do veřejného prostoru a proč je v kontextu současného umění důležitá. Na příkladu spolupráce našeho umělce s organizací Debra, se studenti také zamyslí nad prospěšností dobročinných projektů, které se mohou realizovat prostřednictvím uměleckých aktivit.

Tvůrčí část dílny bude věnována automatické kresbě, díky níž v sobě studenti probudí dřímající spontaneitu – vyzkouší si kresbu poslepu a nebudou se bát experimentovat s touto tradiční technikou.

 

 • Edukační program je s ohledem k povaze výstavy vhodný pro střední školy, případně pro druhý stupeň základních škol
 • Lektorky: Kateřina Chabičová ⎜Monika Švajková ⎜Veronika Strecká⎜ Žofie Zajíčková

KURÁTORSKÁ PROHLÍDKA

 

Nabízíme exkluzivní možnost seznámit studenty s tvorbou Lukáše Musila a setkat se s kurátorkou výstavy  Azajtókzáródnak! Alenou Bartkovou a rozšířit tak výuku estetické výchovy o autentické setkání s uměleckými díly současného umělce!

Studenti se dozví, proč má výstava zvláštní název, budou provedení minimalisticky čistou sérií zvířat, která navazuje na prvopočátky umění a v jednoduchých liniích hledá hranice mezi kresbou, písmem, znakem a symbolem.

Objeví menší plátna expresivní série Tváří, která ještě nedávno vznikala v budapešťském ateliéru. Setkají se s velkoformátovými díly s dominující horizontálou a vertikálou – archetypálním symbolem kříže či dvojicí monumentálních kruhových objektů, které Musil navrhl speciálně do zahrady galerie.

 

 • Edukační program je s ohledem k povaze výstavy vhodný pro střední školy, případně pro druhý stupeň základních škol

 • Lektorky: Kateřina Chabičová ⎜Monika Švajková ⎜Veronika Strecká⎜ Žofie Zajíčková

 • VOLNÉ TERMÍNY: Pá 1. 11. v 10 a 12 hodin

TVŮRČÍ DÍLNA ABECEDA

 

Výtvarník Lukáš Musil je vedle své volné tvorby autorem knižních ilustrací. Jeho autorská kniha Slabikář poslouží jako inspirace pro děti předškolního věku a žáky prvního stupně ZŠ.

Lze dětem vysvětlit slova jako láska, genialita nebo pokora – hesla obsažená v Musilově knize? A jak děti čtou Musilovy naivní kresby?

Všichni aktéři vytvoří společnými silami vlastní abecedu, jeden obraz, kde se budou prolínat písmena i fantazijní tvary. 

 

 

 

 

 

 • Edukační program je vhodný pro děti od 5 do 12 let, MŠ a ZŠ

 • Lektorky: Kateřina Chabičová ⎜Monika Švajková ⎜Veronika Strecká⎜ Žofie Zajíčková

CENA

 • Tvůrčí dílna / Workshop / Animace
  800,- Kč + vstupné 40,- Kč /žák 
  (pedagogický doprovod zdarma)

 

 

CENA

 • Komentovaná prohlídka výstavy
  500,- Kč + vstupné 40,- Kč /student
  (pedagogický doprovod zdarma)

 

 

CENA

 • Komentovaná prohlídka výstavy v AJ
  750,- Kč + vstupné 40,- Kč /student
  (pedagogický doprovod zdarma)

 

 

SLEDUJTE NÁS