Pravidelné programy pro školy

ATELIÉR NAŠE MĚSTO

 

 

Délka jedné dílny ⏤ 90 minut
Kapacita ⏤ 25 dětí (1 třída)
Věk ⏤ 6 až 11 let
Cena ⏤ 1 000 Kč / do 17 dětí – 17+ vždy +60 Kč za každé další dítě

 

Dílny Naše město jsou dílny určené třídám 1. stupně základních škol, který vede děti k přemýšlení o tom, co ony samy mohou udělat, abychom se všichni cítili v prostředí města co nejlépe. Na jednotlivých setkáních se děti učí rozpoznat jednak strukturu města, seznamují se se základy krajinářské tvorby, jednak kreslí a modelují vlastní plány budov, veřejného prostoru či městských částí. Rozvíjejí si přitom prostorové myšlení, tvořivost i estetické cítění, učí se týmové spolupráci i občanské angažovanosti, a upevňují tak svůj vztah k okolnímu prostředí, které se naučí chápat v širším kontextu.

Dílny realizujeme ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka nabízíme vzdělávací program pro školy Naše město. Nabídka dílen zahrnuje tři tematické okruhy, díky nimž se děti hravou formou seznámí s architekturou, veřejným prostorem a životem ve městě. Dílny Naše město jsou součástí vzdělávacího programu Nadace Proměny Karla Komárka a jsou realizovány s nadační podporou. Námět a obsahová náplň jsou vlastnictvím nadace a nemohou být bez jejího vědomí dále šířeny. 

1. dílna ➝ MODELUJEŠ

Jaký vliv má na život ve městech zeleň? Jak se odlišuje zastavěná část měst od volné krajiny? Co je to terén? Můžeme ve městě najít kromě roviny i svahy a kopce? Co jsou to vrstevnice? Dílna učí žáky základům modelování krajiny a vnímání různorodosti prostředí kolem nás.

2. dílna ➝ ZABYDLUJEŠ

Jak byste vylepšili prostor před vaší školou? K čemu slouží veřejný prostor? Co je to městský mobiliář? Žáci se učí přemýšlet o tom, jak zlepšit využití veřejného prostoru, navrhují jednoduché úpravy, změny funkčnosti, nové prvky mobiliáře, herní prvky a jiné objekty městského veřejného prostoru.

3. dílna ➝ SOUSEDÍŠ

Známe sousedy? Kdo využívá veřejný prostor v našem okolí? Co je to komunita a kdo ji utváří? Po zmapování okolí žáci zvažují úpravy veřejného prostoru, která by potěšila všechny sousedy. Dále se seznámí s pojmem “komunitní zahrada” , zhlédnou dokument o takové zahradě a pokusí se takovou zahradu navrhnout z krabice a přírodnin.

Kontakt

pro objednání dílen a další informace

Sandra Majerová
sandra.majerova@nadace-promeny.cz
+420 770 101 313

Momentálně volné termíny

 

Duben:    

5. 4. 2019    12. 4. 2019    26 .4. 2019

Pin It on Pinterest

Share This