Sběratelství betlémů je poměrně novodobá záležitost. Samozřejmě, že se tím nemyslí muzejní akvizice, rodinné soubory, které vznikaly výměnou mezi
jednotlivými autory, dědictvím po předchozích generacích či z jakési osvícené potřeby zachránit staré výtvory před zničením. Až na určité výjimky
se soukromé sbírky betlémářské tvorby začaly programově profilovat na konci 20. století, přičemž v českém prostředí to souviselo se změnou režimu,
otevřením trhu se starožitnostmi atd. Řada sběratelů, okouzlena lidovou dovedností, využila nové příležitosti a zaměřila se právě na betlémy.
Sbírky vznikaly někdy systematicky, někdy z úmyslu zachránit artefakty související nejen s českou kulturou, ale také s evropským kontextem.
Historie zpracování křesťanského příběhu o narození Ježíše Krista je už zaznamenaná v nespočetném množství lidské tvorby a lze předpokládat,
že informace o tomto materiálu nejsou nahodilým objevem a inspirací ke sbírání. Není přesně známo kolik je v České republice sběratelů betlémů,
ale nebude jich málo. O to důležitější je, že řada z nich si své sbírky neponechává jen pro své potěšení, ale jsou ochotni je zveřejňovat a vystavovat.
Vystavené exponáty pocházejí z Německa, Rakouska, Moravy i Nigérie. Autory ani přesné datum vzniku většiny betlémů již neznáme, ale za každým
z vystavených exponátů se skrývá příběh lidí, kteří betlémy vytvořili, nebo se z nich těšili. V neposlední řadě také samotný obsah příběhu nese
nadčasové poselství, které si na konci roku rádi připomínáme.

in: Betlémy ze soukromých sbírek / Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti