BRRRAIN FREEZE !!! Nový Impresionismus – Julius Reichel & NAMOR YNROBYV

 

10. července – 23. srpna 2020

 

Během nedobrovolného globálního „blackoutu“ se na několik měsíců zastavil svět. V reflexi uměleckého soustředění může být takový výpadek vítaným tvůrčím impulsem. Dvojice malířů Julius Reichel a Roman Výborný dokáže rychle reagovat nejen na současné politicko-společenské dění, ale většinou je jejich malířské dílo navzdory aktualitám progresivní v neustálém střídání forem a stejně jako na sebe, klade vysoké nároky i na diváky. Všechny výroky, jimiž označujeme umělecké výkony, do jisté míry znamenají nedokonalé znásilňování tvůrčí svobody. Což ukazuje, že revoluční myšlenkové objevy ne vždy posouvají vývoj umění v jeho skutečné historické roli, tedy, že pochopení v širší společenské platformě přichází pozdě. Kategorie „nový impresionismus“ znamená jakousi reakci na současné ateliérové malířství, které se sice tváří novátorsky, ale de facto naplňuje konzervativní popisný způsob malby, s nímž autoři po svém polemizují. Vnímání umění se za sto padesát let moc nezměnilo. Současný divák impresionistickou malbu přijal za svou, převedl ji do dekorace a ztratil niť s vývojem, který mezi tím nastal. Jestliže je divák uvězněn ve vizualitě 19. století, jak potom přijme tyto složité barvami sálající rastry a matrice, které se vzájemně pohlcují a které si do sebe berou jako rukojmí jednoduché tvary symbolů od starého Egypta přes globální značky? A na povrchu cílí, v případě Reichela, na značně zjednodušenou tvář, jakou poučený divák zná z Jawlenského (ten ovšem nikdy nepřikročil na rozdíl od Julia k abstrakci), v případě Namora to jsou expresivní znaky slz a mřížek, pod nimiž vřou odkazy na americký abstraktní expresionismus. V umění se tvůrce stále navrací k začátkům, vytváří svůj jedinečný příběh. Výstava je o optických klamech, o možnostech naší svobody, ať už na percepční rovině nebo té společenské. Diváka zapojuje překážkami do složitého příběhu, poněvadž specifická instalace ve villa Pellé dráždí a znesnadňuje pohled na umění jinými prostředky. Odvádí pozornost od obrazů a potlačuje klasický galerijní status. To všechno také proto, že ještě před nedávnem jsme měli zavřená muzea a galerie. Pozorovat umění bylo nečekaně znemožněno a zakázáno. Realita se odsunula do virtuality. Ale o čem jsou díla Julia Reichela a Namora? O oné oscilaci mezi reálným a iracionálním, o hledání posledních zbytků schopnosti přijmout obraz jako naprosto novou materii, která se stává součástí nejen mentálních výkonů autora, ale i diváka. Prostorem pro vzájemnou imaginaci, kdy zážitek z experimentu nemusí nutně odkazovat k jednoznačným mantinelům.

 

Julius Reichel (*1981) v roce 2017 ukončil studia v intermediálním ateliéru J. Davida na UMPRUM v Praze. Jeho explozivní přítomnost na umělecké scéně znamená nekončící smršť meteoritů – ve smyslu invenční práce s obrazem, v němž přesahuje nejen jeho fyzické limity, ale především dává dílům nový obsah skrze nekonečný atak mediálního světa a digitálního balastu. Reichel reprezentuje neokázalý, ale zároveň vysoce inspirativní narativ v současném umění. Jeho obrazy jsou nekonečnou variací velmi rozmanitého a zároveň vysoce originálního rukopisu, v němž neváhá svou vlastní uměleckou produkci pohlcovat, proměňovat a zároveň petrifikovat.

Namor Ynrobyv (*1988) v systému vystupuje pod jménem Roman Výborný. Studoval v atelieru Intermedialní konfrontace J. Davida a M. Saláka na UMPRUM v Praze a na Academy of Fine Art v Oslu. Rafinovaně ve své expresivní malbě podniká konfrontaci mezi banalitou a vážnými obsahy. V obrazech neváhá sáhnout po surově syrovém gestu, v němž jsou stopy po znepokojivých formách hledání nedokonalého výrazu, jemuž propůjčuje zdravou aroganci a výsměch.  

 

Kurátor výstavy: Patrik Šimon

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

 

Komentovaná prohlídka výstavy BRRRAIN FREEZE !!

22. 7. 2020, 18 – 19.30 hod.

Autoři výstavy společně s kurátorem a sběratelem Patrikem Šimonem se ujmou komentované prohlídky. Jak vznikla jejich umělecká spolupráce? Kde čerpají inspiraci a co je baví? Jaká jsou východiska jejich výstavy a kam ještě se dá posunout médium malby? Příležitost popovídat si o různorodých způsobech tvorby a vidění světa, seznámit se s umělci a jejich tvorbou dostanou i návštěvníci.

Vstupné 120/90Kč, plné snížené

 

 

TVURČÍ DÍLNA K VÝSTAVĚ BRRRAIN FREEZE !!! 

16. 8. 2020 , 16 -17:30 hod.

Julius Reichel a umělec vystupující pod pseudonymem NAMOR Y. se řadí mezi současné tvůrce zaobírající se malbou, jejími přesahy a způsoby vizuálního kódování. Umělci provedou výstavou a iniciují tvůrčí proces, v rámci kterého budou moci děti i dospělí uvolněně tvořit po vzoru tvůrců a přesto ukrýt do obrazu vlastní sdělení! Tvůrčí dílny pro děti od 5 let a širokou veřejnost.

Vstupné 120 Kč/účastník dílny