Ve čtvrtek 9. 11. Jan Dyntera osobně provede svou výstavou Lost Connections, která je ve spodních sálech Villa Pellé k vidění do soboty 11. 11. do 18:00.

Grafik a fotograf Dyntera se zabývá „… inflací vizuální informace jedenadvacátého století…“. K tomu říká:

“ … v lidských dějinách dosud nenastalo tolik významných technických pokroků s globálním informačním dopadem jako v posledních letech. Digitalizace a datová exploze plně ovládla život jednadvacátého století. Spoléháme se na nové technologie, na internetové připojení, na berličku vševědoucího rádce a okamžitého kamaráda, na vox populi v každé kapse. Tím také na nekompromisní dohled boha mobilního signálu. Při chůzi, při obědě, při konverzaci, na návštěvě, při řízení, u práce… Při činnostech, na něž jsme se plně soustředili. Dříve, než započal věk „skloněný“. Věk smombií. Doba vizuální a informační inflace ukazuje, že tolik vjemů nedokážeme plnohodnotně zpracovat. Jsme přistiženi digitálním balastem v plenkách internetové gramotnosti. Co se stane, když nám selže připojení? Zmrzneme, zhloupneme, osamíme, náš svět bude plošší, šedivější, nebo naopak barevnější? A co že to vlastně ztrácíme, spojení, víru, nebo sebe? “