Doprovodný program k výstavě Koule aneb cestou k propasti mineš deset kamenů

Komentovaná prohlídka k výstavě 

26. 10. 2023 od 18:00

Komentovanou prohlídkou vás společně provedou Jakub Matuška aka Masker a kurátor Jiří Ptáček. Společně se projdete výstavou a dozvíte se o inspiraci, práci tohoto umělce.

Tvůrčí dílna pro děti: Portrét nebo ikona?

29. 10. 2023 od 14:00 do 15:30

Víte, co je to ikona, autoportrét nebo atribut? Na tvůrčí dílně k výstavě malíře Jakuba Matušky aka Maskera se děti ponoří do fascinujícího světa ikonografie a symbolů v umění. Na Jakubových obrazech si ukážeme základy perspektivy, význam barev a atributů, které se v jeho dílech hojně objevují, a prozkoumáme, jaké tyto atributy nesou význam. Během dílny pronikneme i do historie umění a seznámíme se s díly starých mistrů. Děti si poté budou vybírat své vlastní atributy a pokusí se vytvořit autoportrét. Pomocí šablony a stříkací barvy budou aplikovat nově získané znalosti a vytvoří dílo, které bude odrážet jejich vlastní příběh a identitu.

Tvůrčí dílna je vhodná pro děti od 6 do 12 let. Více informací na emailu dilny@villapelle.cz

Vstupné je 240 Kč. Omezená kapacita. Vstupenky je možné zakoupit v síti GoOut nebo na pokladně galerie.

Komentovaná prohlídka k výstavě

15. 11. 2023 od 18:00

Další ze série komentovaných prohlídek si společně s Jakubem Matuškou aka Maskere a kurátorem výstavy Jiřím Ptáčekem projdete výstavu a dozvíte se např. o inspiraci a práci tohoto umělce nebo tom, co se skrývá za názvem výstavy.

Kameny na poušti

26. 11. 2023 14:00 – 15:30

10. 12. 2023 14:00 – 15:30

Seznamte se s tajuplným světem v obrazech Jakuba Matušky aka Maskera na tvůrčí dílně věnované krajině. Umělci ji zobrazují už mnoho let a je stále populární. Za použití speciální kolážové techniky vytvoříme krajinomalby inspirované příběhem výstavy s názvem Koule aneb cestou k propasti mineš deset kamenů. Názvy obrazů budou hrát na dílně hlavní roli. Děti si vylosují jeden název a podle něho vytvoří tajemnou a záhadnou krajinu. Může to být třeba poušť, měsíční krajina nebo třeba opuštěná pláž.

Tvůrčí dílna je vhodná pro děti od 6 – 12 let nebo pro rodiče s dětmi.

Cena 240 Kč / účastník dílny / 90 minut. Omezená kapacita.

Vstupenky je možné zakoupit v síti GoOut nebo na pokladně galerie. Více informací na emailu dilny@villapelle.cz

Komentovaná prohlídka k výstavě 

4. 1. 2024 od 18:00

Závěrečnou komentovanou prohlídku k výstavě vás opět provedou Jakub Matuška aka Masker a kurátorem výstavy Jiří Ptáček. Máte poslední příležitost se osobně zeptat např. na inspiraci tohoto žádaného umělce nebo na to, co se skrývá za názvy výstavy a jeho děl.