Doprovodný program výstavy Pištěk & Pištěk – DVA SVĚTY

Živel jsi ty

30. 10. 2022 14:00 – 15:30

Může být umělec fyzickou součástí obrazu? Musí mít obraz hranice? Kdo určuje, kde obraz končí a kde začíná? Tyhle a mnohé další otázky si zodpovíme během výtvarné dílny vztahující se k obrazům Jana Pištěka. Skrz osobní zkušenost s barevnou hmotou se pokusíme vyjádřit vlastní prožitek. Budeme pracovat např. s pohybem, časem a také s našimi vlastnostmi.

Komentovaná prohlídka výstavy

23. 11. 2022 18:00

Komentovaná prohlídka výstavy Pištěk & Pištěk – DVA SVĚTY, kterou Vás provedou kurátoři výstavy Martin Dostál a Petr Volf.

Jiné krajiny

27.11. 2022 14:00 – 15:30

Pojďte s námi zkoumat vrstvy krajiny. Může být krajina zcela vymyšlená? Jak se taková krajina tvoří? Kde hledá umělec inspiraci a proč si ji jednoduše nevyfotí? Zapomeňte na mobily, internety a digitální svět tam venku. V galerii vytvoříme krajinu pomocí sprejů, šablon, barev a ponoříme se do světa mezi kořeny a otevřené prostory.

Komentovaná prohlídka výstavy

13. 12. 2022 18:00

Komentovaná prohlídka výstavy Pištěk & Pištěk – DVA SVĚTY, kterou Vás provedou kurátoři výstavy Martin Dostál a Petr Volf.

Dávám ti znamení

15.1. 2023 14:00 – 15:30

Na poslední dílně k výstavě Pištěk & Pištěk se zaměříme na práci se symbolem, stylizaci objektu pomocí geometrie a jednoduché textury. Děti si během dílny projdou procesem proměny 2D obrazu do 3D objektu pomocí barevných filtrů a sítí, které se spojí v hravé rastry.

Komentovaná prohlídka výstavy

17. 1. 2023 18:00

Komentovaná prohlídka výstavy Pištěk & Pištěk – DVA SVĚTY, kterou Vás provedou kurátoři výstavy Martin Dostál a Petr Volf.

Tvůrčí dílny jsou vhodné pro děti od 6 do 10 let

Vedou lektorky Ateliéru Pellé

Cena 180 Kč / účastník dílny / 90 minut

Kapacita 10 dětí