Michal Škapa – BABYLON

MICHAL ŠKAPA – BABYLON

Z ulice do výstavních sálů, od pražských zdí k malířskému plátnu – Villa Pellé představí Michala Škapu, umělce, který vzešel ze street artu. Michal Škapa alias Tron svou graffiti minulost přetavil v nezaměnitelný styl a jeho díla tak najdeme nejen v ulicích metropolí, ale i v prestižních uměleckých sbírkách. Dosud největší Škapova monografická výstava s názvem Babylon nabídne od 21. listopadu do 27. ledna jeho airbrushové obrazy, grafiky a zejména překvapivé 3D realizace. Škapa patří do silné generace street artistů, která nastoupila v otevřené a uvolněné atmosféře poloviny 90. let. Pracuje v rozličných médiích a formátech. S jeho tvorbou se setkáváme i na obálkách knih, časopisů či coverů CD. I nadále je pro něho veřejný prostor výzvou, jeho instalace v žižkovském Atriu se stala jedním z lákadel letošního  festivalu Signal. Stejně tak výstava Babylon nabídne intervence do veřejného prostoru v okolí Galerie Villa Pellé. U příležitosti výstavy bude vydána i Škapova stejnojmenná monografie. Nedílnou součástí je i doprovodný program. 

Nový projekt BABYLON vzniká opět ve spolupráci s kurátorem Radkem Wohlmuthem a navazuje tak na autorské výstavy postupně rozvíjející příběhovou linku jeho tvorby. Těžiště předchozích projektů spočívalo především ve Škapově zaujetí písmem a postmoderním kódováním. BABYLON odkrývá další výraznou polohu, kterou se tento autor paralelně zabývá – detailní skladebné kompozice malované „kolážovým“ způsobem. Po obsáhlé sérii vrakovišť tak svou pozornost upírá na městské struktury, které v sobě metaforicky zachycují komplikovaný civilizační vývoj. Jestliže jsou města obrazem lidského společenství jako celku, pak jednotlivé domy v nich odrážejí pozici individua, které je jako zásadní sociálně-výrazový prvek zpětně formováno. Právě místo, kde člověk vyrůstá, žije a pracuje, utváří jeho vztah ke světu.

Na výstavě BABYLON se tak symbolicky protnou rozmanité výrazové a tematické linie – racionální i intuitivní organizování prostoru, vizuální kódování, jazyk, písmo či různé jiné způsoby zápisu a formulace myšlenky, které v konečném důsledku vedou až k definování a konstrukci složitých a vrstevnatých útvarů podobných městské infrastruktuře. Bájní Babyloňané stavěli svoji věž tak vysoko, až je Bůh potrestal zmatením jazyků, po kterém se lidstvo rozprchlo do všech koutů světa. Dnešní proroci opět označují západní civilizaci za novodobý Babylon a předpovídají její zánik. V mezičase je ale stále možné zaznamenávat dění kolem sebe a také ho interpretovat. Michal Škapa to nyní prostřednictvím zatím nejobsáhlejší výstavy svých prací – obrazů, objektů a instalací – dělá nejen na ploše tří podlaží Galerie Villa Pellé, ale intervenuje i do veřejného prostoru v jejím nejbližším okolí.

Kurátor: Radek Wohlmuth

www.michalskapa.cz