Daisy Mrázková ve Villa Pellé!

Co by se stalo, kdyby…

22. 11. 2017 – 28. 1. 2018

Název jedné z autorských knížek úžasné české malířky a ilustrátorky Daisy Mrázkové jsme si vypůjčili jako titul celé výstavy, která poprvé představí originály ilustrací jejích známých knížek – Haló, Jácíčku!, Můj medvěd Flóra, Auto z pralesa, Příběhy mravenčí chůvy a dalších.

Výstavu připravili Jan Rous, Helena Šantavá a Klára Voskovcová.

Daisy Mrázková

Výstava Daisy Mrázkové (1923 – 2016), malířky soustředěné zároveň k samostatné výpovědi kresby, je ve Villa Pellé zaměřena na její jedinečnou tvorbu dětských knih, které nejen ilustrovala, ale i psala a převážně i sama graficky upravovala. Se svými autorskými knihami má v dětské literatuře druhé poloviny dvacátého století výjimečné postavení. Prvotně tím, že je psala a kreslila nejprve pro svoje děti, knihy tak mají silně osobní povahu. Otevírala dětem zvláštní svět živých bytostí, lidí a zvířat, nadaných schopností vzájemné komunikace, vřelostí a rozumovostí svých vztahů. V příbězích Daisy Mrázkové promlouvají i skály, oblaka, vše co svět obsahuje, zároveň však v nich ožívá ale i barva, čára, voda akvarelu a domáhají se svého vlastního výrazu. Výjimečné jsou její knihy právě tím, že do příběhu, mezi bytosti a jevy vtahuje malířka vlastní hodnoty/aspekty obrazu a kresby, barvy a čáry jako součásti příběhů.  Určujícím impulsem se  pro její tvorbu  stal úzký okruh přátel umělců – Václav Boštík, Jan Křížek, Václav Bartovský a hlavně pak její muž Jiří Mrázek, který byl po jejím krátkém studiu Vysoké školy uměleckoprůmyslové za války její celoživotní oporou. Ke kořenům tvorby Daisy Mrázkové však patří i její anglické kořeny s dětskými knihami říkaček Matky Husy, Alenky v říši divů. Současná výstava se pokouší najít souběh umělčiny ilustrační tvorby s její volnou tvorbou, s obrazy a kresbami. I tímto pohybem mezi ilustracemi, vázanými příběhem, a obrazy a kresbami, je tvorba Daisy Mrázkové ojedinělá.

Newsletter

Objednejte si náš e-mailový zpravodaj.

Provozovatel

PORTE, z.s.