Prague Music Performance  vás srdečně zve na další koncert v rámci Hudebního salonu Villa Pelle. Laureát Concertina Praga Matyáš Houf si ke spolupráci pozval renomované umělce Petra Wagnera a Filipa Dvořáka a připravili pro vás program s podtitulem  „Taneční hudba renesance a baroka“ (Sammartini, Philidor, Forqueray, Bellinzani, Vivaldi, Couperin, Marcello).

22.6. od 19.00 ve Villa Pelle.
Vstupné: 150/100 kč, rezervace vstupenek na: info@pmpif.org

PROGRAM:

Giuseppe Sammartini
Sonata G-Dur pro flétnu a basso continuo

Anne Danican Philidor
Suita I pro sólový nástroj a basso continuo:

Antoine Forqueray
„La Regente“ pro violu da gamba a cembalo

Paolo Benedetto Bellinzani
Folia pro flétnu a basso continuo

Antonio Vivaldi
Sonata G-Dur pro flétnu a basso continuo

Francois Couperin
Královský koncert II pro sólový nástroj a basso continuo

Benedetto Marcello
Ciaccona pro flétnu a basso continuo

MATYÁŠ HOUF – barokní a renesanční flétny

Poprvé se hrou na zobcovou flétnu a šalmaj uplatnil jako herec a muzikant v Malém Vinohradském divadle pod vedením Václava Martince. Studoval u Petra Budína, Gabriely Krčkové a konzultačně na Pražské konzervatoři u Jakuba Kydlíčka. V letech 2010- 2015 absolvoval Letní školu staré hudby v Prachaticích u Alana Davise (Velká Británie) a Carin van Heerden (Německo), dále Letní školu staré hudby ve Valticích u Petra Zejfarta (Itálie) a Gabora Prehoffera (Maďarsko), flétnové kurzy na Pražské konzervatoři u Coriny Marti (Švýcarsko) a Letní školu barokní hudby v Holešově. Účastnil se kurzů pod vedením Marka Štryncla, Daniela Deutera (Německo) nebo Petera Zajíčka (Slovensko).
V roce 2012 začal koncertovat se souborem Musica Viva a Musica Bohemica pod vedením Jaroslava Krčka. Získal 1. cenu v celostátním kole národní soutěže uměleckých škol v Kladně a v Teplicích. Vystupoval na festivalu Lomnické kulturní léto, s Talichovou komorní filharmonií, s Musicou Apollonicou, Vagantes nebo v rámci Noci kostelů.
V roce 2014 získal 1. místo v interpretační soutěži Letní školy barokní hudby v Holešově a následně vystupoval se souborem Czech ensemble baroque na festivalu Znojmo. V roce 2015 získal 2. místo v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga v kategorii komorní hra a následovalo koncertní turné po Jižních Čechách a vystoupení v pražském Rudolfinu.

PETR WAGNER – viola da gamba

Petr Wagner studoval hru na violoncello na Pražské konzervatoři, muzikologii na Univerzitě Karlově v Praze a na Royal Holloway University of London. Hru na violu da gamba studoval nejprve u Richarda Boothbyho v Londýně, posléze u Jaapa ter Lindena na Akademie für Alte Musik v Drážďanech. Svá studia violy da gamba završil získáním prestižního diplomu Uitvoerend Musicus pod vedením Wielanda Kuijkena na Královské konzervatoři v Haagu.

Jako sólista, komorní a continuový hráč vystoupil na mnoha evropských a světových pódiích
a festivalech (Queen Elizabeth Hall/Southbank Early Music Series London, Fränkischer Sommer, Stavanger Philharmonic Chamber music series, Teatro Carlo Felice in Genoa, Royal Danish Chamber orchestra concert series Copenhagen, Festival Ile de France, Festival Art et Spiritualié – Troyes/Francie, Mexico City Shakespearean Festival, Pražské jaro, Sopron Early Music Days, Mitte Europa Festival, Elbhangfest, Forum Musicum Wrocław, Concentus Moraviae, koncertní cykly staré hudby Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK aj.), a spolupracuje s vynikajícími osobnostmi, jakými jsou např. Jacques Ogg, René Jacobs, Enoch zu Guttenberg, Andrew Parrott, Konrad Junghänel, Sirkka-Liisa Kaakinen, Shalev Ad-El, Wilbert Hazelzet, Hansjörg Albrecht, Noémi Kiss, Stephen Varcoe, Mitzi Meyerson, a se soubory Collegium 1704, New London Consort, Rare Fruits Council, Capella cracoviensis, Musicians of The Globe, Concerto Palatino, Orfeo Orchestra, Solamente naturali, aj.

V roce 1998 založil Petr Wagner Ensemble Tourbillon, jehož aktivity se zaměřují na komorní i orchestrální tvorbu evropského baroka a ranného klasicismu 17. a 18. století.

Petr Wagner má na svém kontě CD, která si bez výjimky získaly nadšené kritiky po celém světě.
Již jeho nahrávky kompletních Piéces de Viole Charlese Dollé (Dorian Recordings, 2003 / reedice ArsProduktion 2012, ARS 38518) a komorních skladeb českého barokního skladatele Gottfrieda Fingera Sonatae & Balletti scordati (Arta 2006) řadí kritika mezi celosvětově nejvýznamnější nahrávky literatury pro sólovou violu da gamba. V roce 2011 vydal prestižní label ACCENT ve světové premiéře jeho nahrávku Piéces de Viole Rolanda Maraise (ACCENT ACC 24299), která se okamžitě setkala
s nadšením odborné kritiky i posluchačů (Choc du mois / CLASSICA, Diapason, Early Music aj.).
Na konci roku 2013 vychází u téhož vydavatelství mimořádně ceněné album “Gottfried Finger:
The Complete Music for Viola da Gamba Solo” (ACCENT ACC 24267). V diskografii následuje v roce 2014 odbornou kritikou nadšeně hodnocený vokálně-instrumentální titul „Vienna 1709“ (ACCENT ACC 24284) a v dubnu 2015 vychází nahrávka cyklu orchestrálních suit Zodiaci Musici J.A. Schmierera (ACCENT ACC 24294), v obou případech opět s Ensemble Tourbillon pod vedením Petra Wagnera. Na začátku roku 2016 vyšla ve světové premiéře jeho nahrávka Italských árií J.D. Zelenky (ACCENT ACC 24306). V červnu 2016 vychází vysoce očekávané album s virtuózními skladbami pro sólovou violu da gamba z pera C.F. Abela, obsažené v tzv. Rukopisu Drexel (Carl Friedrich Abel: The Drexel Manuscript, ACCENT ACC 24305).
V sezóně 2013/14/2016 realizoval Petr Wagner v Praze vlastní koncertní řadu nazvanou Dialogy s gambou. Petr Wagner vyučuje violu da gamba na Masarykově univerzitě v Brně, jakož i v rámci mistrovských kurzů staré hudby v Lidzbarku Warminském (PL), Praze, Düsseldorfu a Moskvě.

FILIP DVOŘÁK – cembalo

Vystudoval klavír na Konzervatoři Brno. V následujícím období jeho zájem směřoval ke studiu cembalové hry a autentické interpretace staré hudby na Hudební fakultě AMU ve třídě prof. G. L. Mrázkové a generálbasu pod vedením Václava Lukse. Dva roky studoval na Vysoké hudební škole v Lipsku.
Je vyhledávaným hráčem bassa continua a zakladatelem barokního souboru Hipocondria ensemble. Spolupracuje s mnoha soubory staré hudby, jako například Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, Venti Diversi. Dále je pravidelným hostem Filharmonie Pardubice, Hradec Králové, Plzeň. Spolupracuje se členy České filharmonie v různých komorních projektech. V posledních letech intenzivně koncertuje se zobcovým flétnistou a dirigentem Jakubem Kydlíčkem pod hlavičkou Concenta Aventina. Stejně významná je spolupráce s vynikajícím houslistou a skladatelem Jiřím Sychou. Od roku 2014 vyučuje na Konzervatoři Teplice, výsledkem čehož je mimo jiné i vznik komorního seskupení Musica Filipika. Filip Dvořák vyhledává rovněž hudební žánry na pomezí klasické a jazzové hudby. Je zakladatelem jazz-barokní formace Transitus Irregularis.
Intenzivně se rovněž zabývá stavbou cembal v cembalářské dílně F. Vyhnálka.