Warning: Attempt to read property "post_content" on null in /www/doc/www.villapelle.cz/www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/class-dynamic-assets.php on line 2078
INTUICE Josefa Duchana v kurátorském výběru Lenky Lindaurové otevřena - Villa Pellé

INTUICE Josefa Duchana v kurátorském výběru Lenky Lindaurové otevřena

Představujeme výstavu  grafika, malíře a restaurátora Josefa Duchana nazvanou Intuice. Ve skvělém a citlivém kurátorském výběru Lenky Lindaurové autorova abstraktního díla, které definuje koncentrace expresivních atomizovaných až akčních kreseb oběma mozkovými hemisférami a velmi neobvyklém formátu. Můžete tak spatřit horizontálně vertikální instalaci, kde jsou si všechny složky obrazů rovnocenné, vzájemně propojené, opakující se, a přitom odlišné. Je zde v celé své šíři prezentováno médium kresby, které u autora často přechází v malbu, materiálový obraz i objekt. Duchan kreslí a maluje na rozřezané billboardy, své linie vyřezává do dřevěných desek, pokresluje ručně vyráběné papíry i náhodně nalezené předměty – čelní skla aut či rozbité displeje mobilních telefonů. Kreslí obsesivně, bez ustání, vždy a všude, dokonce i potmě.  Z abstraktních nevědomých kreseb přechází do konkrétních zobrazení, jindy zase naopak. Ve Ville Pellé vystavuje například velkoformátové kresby na bannerovině,  dyptichy tvořené reliéfními rytinami či jemné lyrické krajiny připomínající tušovou malbu.

Výstava Intuice prezentuje nejnovější tvorbu Josefa Duchana (1970), absolventa Akademie výtvarných umění, ateliéru Grafika 2 Vladimíra Kokolii a později ateliéru Restaurování malířských děl Karla Strettiho. Díky studiu se mohl seznámit se zbytky naší kultury, přičichnout k mytickým artefaktům obyvatel naší země, ale také experimentovat a volně tvořit. Protože je člověkem vnímavým a také hodně vidí, jeho obrazy nejsou jednoduše rozluštitelné, vzpírají se podvědomí, ilustrativnosti dneška, zobrazují jakýsi intuitivní řád v chaosu. V centru autorova zájmu je tu především kresba – obsesivní dráha mnoha linek a bodů, které vytvářejí hustou barevnou strukturu. V tom, co kreslí a maluje je přímá a ničím nekomplikovaná spojnice s viděným a prožívaným.    

„V minulosti v Duchanových malbách vytvářela symetrické či jinak bohulibé vzory, jako by jedinou malbou přibližoval vzorek složité organické sítě pod mikroskopem. Často do abstrakce vkládal realistické detaily, aby se oko pozorovatele nepropadlo do hlubin. V současné době se nechává unášet souhrou hlava-ruce srdce a spíše v gestických stopách putuje barvami nad podkladem. Přičemž podkladem se stávají různé materiály, jen ne malířské plátno, které je svazující svou estetičností,“ říká o Duchanově tvorbě kurátorka výstavy Lenka Lindaurová.

Náměty jeho obrazů-kreseb jsou často zdánlivě banální. V soustředěném tempu pozoruje lidi, plynoucí řeku, hladinu rybníka, mraky. Gestickými tahy tužky, pastelek čí štětce zachycuje běžné situace, které přenáší na své plochy, aby diváka konfrontoval s kvalitou, jíž má v sobě princip zastavení. Kresba je pro něj kontemplací – třeba na banneru, nebo na dřevěné desce, rozbitém displeji mobilního telefonu či naprasklém čelním skle auta.

„Obrazy Josefa Duchana dávají nahlédnout do jeho koncepce vizuálního světa, kterou můžeme sledovat od jeho radikální fragmentace na nejdrobnější elementy až k jejich začlenění do superkomplexního celku,“ říká o Duchanovi historička umění a kurátorka  Jana Ševčíková. Pomalejší tempo stejně jako vybrané materiály a technika mají umělce držet trochu pod kontrolou. Umělec tak nastavuje limity své vlastní intuici, přidává si zátěž, aby podle kurátorky výstavy „neuletěl“ k manýristickému ornamentu. Je to svět pokory, zdrobnělin, detailů, svět příjemné krásy, je to svět na hranici dekoru, látky nekonečna. Před jeho obrazem by si měl každý představit svůj vlastní svět, hledat v něm jako v bludišti, nacházet tvary, možná i celky. 

Josef Duchan patří k výjimečným současným solitérům. Proto je ale někdy setkání s ním lépe řečeno s jeho tvorbou, překvapivé a zasahující. Výstava Intuice představuje Duchanovy nejnovější práce – ať už reliéfní rytiny, tak i malby a kresby. Mají charakter abstraktních struktur, z nichž občas pronikne záblesk konkrétního zobrazení, písma, značky. Duchanovy struktury jako by vyrůstaly z autorovy nepotlačitelné obsese, nutkání předat poselství diktované odkudsi z vesmíru. Intuice je podstatný prvek, který ve své tvorbě reflektuje. I když jeho práce působí jako insitní či art brut projev, je nutné vědět, že Josef Duchan prošel vysoce profesionální restaurátorskou průpravou (kromě té umělecké), která zahrnuje produkci dokonalých kopií. Přesto se nedá říci, že by jeho intuitivní umanuté stopy byly jakýmsi vedlejším produktem.

K výstavě vychází katalog s textem kurátorky Lenky Lindaurové, v grafické uprávě Jakuba Kovaříka. Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 13 do 18 h., potrvá do 28. července 2019.

 

FOTOREPORT Z VÝSTAVY:

Josef Duchan (*1970) se profesionálně věnuje výtvarnému umění čtvrt století, počítáme-li i studia v ateliéru Vladimíra Kokolii na pražské Akademii výtvarných umění. Ačkoli před svým přijetím na Akademii výtvarných umění v Praze neměl autor formální vzdělání, Dalibor Chatrný, jeden z nejrespektovanějších umělců generace 60. let, rozpoznal jeho specifický talent a uměleckou citlivost a na výtvarná studia jej v roce 1991 přijal. Přestože umělec stojí mimo hlavní proud současného českého umění, jeho dílo se těšilo citlivé pozornosti významných kurátorů a kritiků, kteří se primárně věnovali a věnují nastupujícím generacím umělců a aktuálním trendům. Výjimečné místo mezi nimi zaujímají Jana a Jiří Ševčíkovi, bez jejichž práce by současná česká scéna neměla v posledním čtvrtstoletí takovou dynamiku. Viz výstava v Entrance Gallery. Přestože hlavní doménou tvorby Josefa Duchana jsou grafiky, zejména sítotisky, posouvá umělec svou práci současně do světa olejomalby či experimentální kombinované techniky. Vidění světa je fragmentované, rozložené a zaměřené na detaily, na nejmenší částice, ale paradoxně o to blíž k podstatě celku. Ještě na Akademii vznikl cyklus Neurony a protony, na kterém je patrná inspirace zájmem o to, z čeho se skládá svět, tedy i chemickými vzorci a fyzikálními prvky. Je příznačné, že právě tento „na atomy rozložený“ svět pak prolíná do celého díla. Grafiky, byť jde z principu o multiplikovaná díla, jsou v případě Josefa Duchana v každém jednotlivém tisku unikátní, např. linoryty proto doplňuje malířskými zásahy, které z každého listu zpětně vytvářejí originál.

 

FOTOREPORT Z VERNISÁŽE: