V řadě devátá samostatná výstava představuje zcela nové obrazy autora, který pomocí čisté geometrie a skrze početné kombinace jasných barevných tónů, vytváří rozmanité obrazové variace překračující oblast malby do prostoru designu. Kalábova minimalistická malířská řeč je ovlivněna umělcovým „pobytem“ na ulici, mládím stráveným se sprejem v ruce, kdy zkratka na zdi byla často nutností a výraznost projevu pak cílem. Vnímavost k městu jako geometrickému, vesměs nebarevnému celku, je u Kalába umocněna ještě jeho citem pro geometrii jako takovou – nikoli náhodou studoval na VŠUP původně u Evy Jiřičné. U architektury však zůstal jen do té míry, do jaké mu pomáhá v konstrukci složitých objektů, jež umisťuje doslova po celém světě. A samozřejmě – lze ji snadno identifikovat v rozměrných muralech a posléze ve stále dokonalejších plátnech, která podrobuje zatvrzelému zkoumání. Jeho jazyk se – na rozdíl od barevnosti – stále mimimalizuje, od střetu kvádrů a krychlí, kam bylo zákonitě nutné umístit i kruh, se hranatých prvků vzdal a „oddává se“ jen, jeho slovy, „… napětí kruhu“. Kruhu je také věnována výstava v Galerii Villa Pellé – mohla by se jmenovat
„ Pocta kruhu“, či „V napětí kruhu“, kdyby ovšem byl kruh přesným označením Kalábových malířských námětů.
Ale není. Už z prořezávaných malířských pláten dřívějšího data a nedávných kruhových obrazů osvobozených
od tradičního formátu plátna, přes trojrozměrné závěsné koule, se dostáváme k podstatě, totiž k tomu, co Kaláb skrze nesčetné variace kruhových námětů hledá: jak zobrazit kouli v dvojrozměrném prostoru a vytvořit iluzi plasticity co nejdokonaleji. Kruh je pro něj zkrátka jen dvojrozměrným zobrazením koule, tj. nekonečna, které má nicméně své ohnisko, svůj střed. A svůj pohyb. Paralela k Zemi a jejímu pohybu je nasnadě. Nejpodstatnějším momentem jeho malířského zkoumání je ale hranice mezi tím, co je uvnitř a co je vně, nebo spíše, ona percepční, zorná hádanka, jsem-li uvnitř, či venku, tj. uvnitř nebo na povrchu. Hra s geometrickými prvky, která tedy na první pohled může působit spíše jako hledání nejdokonalejší kombinace barevných stereometrických těles, pak náhle nabývá zcela jiné životnosti – jsme svědky urputné snahy o dokonalost, obrazy už nejsou „jen“ ukončeným flirtem s geometrií a designem, ale propojenými prvky jedné konsekventní cesty a tvrdošíjného hledání. Ne náhodou zní Kalábovo motto takto: jít stále dál, stále objevovat nové formy. Ač je původně věnováno podstatě, „duši“  graffiti, vystihuje stejně dobře celou autorovu tvorbu.
V prostoru Malé galerie je možné shlédnout obrazy z cyklu Děravé plány (2012 – 2014 ), které sice nepatří do konceptu výstavy EXTRA, ale zároveň ilustrují kontinuitu Kalábovy malířské tvorby. „Malé Extra“
bude ve Villa Pellé pouze do 19. 7.

Prohlídky výstavy s autorem 23.7. a 3.9. v 18:00.

 

JAN KALÁB / (*1978, Praha) / www.jankalab.com
Když se Jan Kaláb v roce 1978 narodil v tehdejším Československu, východní svět graffiti ještě neznal.
V devadesátých letech, když se země otevírala západním vlivům, se stal jeho průkopníkem na lokální scéně a založil legendární DSK crew. Probděné noci strávené nedaleko vlakových dep, zářivky na policejních stanicích, ale hlavně tvrdá práce na vlastním stylu: prošel všemi klasickými stadii writerské kariéry. V Evropě se stal známým pod jménem Cakes. Dalším krokem do „síně slávy“ byl logicky New York, kde společně s Keyem a Romeem oslnili malováním tzv. „whole cars“ v roce 2000. Přibližně ve stejné době našel cestu, jak posunout hranice a překonat sám sebe: 3 D grafiiti. Tentokrát pod jménem Point vyřezával obrovská abstraktní písmena, které se rumisťoval na ulice a zdi. Čím větší, tím lepší. Šlo o další formu graffiti – tentokrát denního a bez spreje, ale stále v souladu s duchem soutěže a inovace na městské scéně. A právě tyto sochy a objekty ho dovedly k abstrakci, které se věnuje na svých plátnech od roku 2007, používaje akrylovou barvu a štětce. Mezitím tento obdivovatel Kupky absolvoval Akademii výtvarných umění a stal se tak prvním writerem s akademickým titulem AVU. Svou první výstavu měl v roce 2008 v Praze. Další se konaly v Rumunsku, Argentině, Německu nebo v USA. V průběhu času se formy, které zobrazoval, stávaly stále geometričtějšími. Používal barevné čtverce a kruhy jako jakýsi obsedantní slovník pro nekonečné variace tématu hloubky, času a pohybu. Hra s kruhy do jeho pláten přivedla organický prvek nedokonalosti. V posledních experimentech se zabývá také dynamikou – to když své obrazy vystavil přímo v ulicích New Yorku. Jeho projekt se stal doslova společenským, když si uvědomil, že potřebuje pomoc od cizích lidí podržet plátno. Ani to však není v Kalábově tvorbě překvapením, uvědomíme-li si nakolik je kolektivní energie zásadní v jeho tvůrčím procesu. Umělec se angažuje v realizaci kolektivních akcí, nejen v Praze, kde spolu založil dynamický kulturní prostor Trafačka. V období od roku 2006 do roku 2015 se tam konalo více než 160 výstav. Jeho malířskou tvorbu i kolektivní akce lze proto charakterizovat jedním mottem: mířit stále výše, stále vymýšlet nové formy – hold duši graffiti.
Vzdělání
1997 – 2001    Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (ateliér architektury prof. Evy Jiřičné; ateliér sochařství prof. Jiřího Beránka)
2002 – 2006    Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague
(ateliér kresby prof. Jitky Svobodové)
Samostatné výstavy
2008            POINT shop, Trafo galerie, Praha, ČR
2011            Kaláb 33 / Křížení planet, Trafačka, Praha,
2012           Good choice, České centrum, Sofie, Bulharsko
2013            Point / Děravé plány, The Chemistry Gallery, Praha,ČR
Salut, H’art Gallery, Bukurešť, Rumunsko
2014            Around the Point, HIC Galerie, Buenos   Aires, Argentina
Art in Public, 103 Allen street, New York

Výběr ze skupinových výstav
2007           5+kk, Galerie Trafačka, Praha, ČR
Planet prozess, Berlin, Německo
Prostor pro intuici, GHMP
Dům U Zlatého prstenu, Praha, ČR
InterCity: Berlin – Praha, Mánes, Praha, ČR
Streetart Praha, Školská 28, Praha, ČR
2008           City’s Celebrities, MG, Brno, ČR
Names, Trafačka, Praha, ČR
Aeronále, Letiště Ruzyně, Praha, ČR
2009           Graffest, Gdansk, Polsko
Věříme v krizi, Trafačka, Praha, ČR
Naproti tomu, The Chemistry Gallery, Praha, ČR
2010           Metropolis, pavilon ČR na Světové výstavě          EXPO 2010, Šanghaj, Čína
1st Biennial Graffiti Fine Art, MUBE,
São  Paulo, Brazílie
2011           De Dentro e De Fora, MASP,
São Paulo,   Brazílie
2012           Street smart, Kulturhuset,
Stockholm, Švédsko
Městem posedlí, GHMP
Městská knihovna, Praha, ČR
Tři z Trafačky, Galerie moderního umění,
Roudnice nad Labem, ČR
Projekty
2006           Trafačka – iniciátor a spoluzakladatel
2008           Names – mezinárodní festival graffiti
a street   artu / iniciátor a realizace
2012          Městem posedlí / iniciátor a realizace /
GHMP – Městská knihovna, Praha
Realizace ve veřejném prostoru – výběr
2004           Ohnivý POINT, objekt – instalace,
náměstí Jana Palacha, Praha, ČR
2005           POINT – City of Names,
architektonická instalace, Berlín, Německo
2006           Záplaty, malba na zemi, Praha, ČR
2011           Nekonečno v bílé, mural,
galerie Chocque Cultural
São Paulo, Brazílie
2012           Bez názvu, mural
Dolní oblast Vítkovice, Ostrava, ČR
2012           Červená kompozice, mural
Národní třída, Praha, ČR
2012           Červená kompozice, mural
Street Art Communication, Košice,                 Slovensko
2012           Oranžové křížení, mural,
Dolní oblast Vítkovice, Ostrava, ČR
2012           Uvnitř šedivé krychle, mural
sídlo Pietro Filipi, Praha, Česká republika
2012           Kupka al Fresco,
velkoformátová malba
Londýn, Velká Británie
2013           Uvnitř kruhu, mural
Mrštíkova ulice, Praha, Česká republika

Ocenění
2010           Cena UniCredit Bank
„ART PRAGUE Young Award“

JAN KALÁB – EXTRA / 29. 6. – 6. 9. 2015
pořadatel: spolek Porte, Galerie Villa Pellé
producent: Vladana Rýdlová
koncepce: Jan Kaláb
produkce: Klára Voskovcová
grafická úprava: Anna Issa Šotolová, Martina Černá, Imagery
instalace: Filip Voskovec
instalace objektu: VEDEX

Obrázky v tiskové kvalitě:
https://www.dropbox.com/sh/i0m43w23pch1qkv/AABbHOD9HfVumaklD_No60iWa?dl=0
nebo na vyžádání: klara.voskovcova@villapelle.cz

Doprovodný program:
Více informací a rezervace: info@villapelle.cz, tel.: 725 537 142