Renáta Fučíková bilancuje ve VillePellé. Výstava Stories nabízí přes dvě stě prací z víc než třiceti let autorčiny bohaté tvorby. Potrvá do 19. června.

 

Renáta Fučíková (*1964) patří k nejdůležitějším postavám české ilustrace a autorské knihy pro děti a mládež po roce 1989. Vystudovala ilustraci a užitou grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Začínala s kresbou a kvašem, v posledních letech se věnuje zejména technice rytí, respektive proškrabování, a to nejčastěji ve formátu takzvané autorské knihy. Spolupracuje s předními nakladatelskými domy v Česku i v zahraničí. Za své dílo, které čítá přes čtyři desítky knižních publikací, posbírala dlouhou řadu cen.

 

Začínala s ilustracemi pohádek, později přešla k mýtům a bájím, dnes se zaměřuje obecně na dějiny (pražské, české, evropské) a jejich významné reprezentanty, jako kněžna Ludmila, Karel IV., J. A. Komenský, A. Dvořák nebo T. G. Masaryk. Výstava je pojata jako interaktivní procházka, kde může návštěvník vstoupit do vybraných dějinných situací:lehnout si do postele po bok Řehoře Samsy, pořídit si vladařské selfie po vzoru středověkých panovníků, podívat se s Jakubem na hvězdné nebe nebo vyzkoušet, jak se prezidentu Masarykovi psaly zákony.

Kde se vzal autorčin zájem o dějiny? „Lásku k dějinám a mýtům mi vštípil můj děda, František Kroupa,“ říká Renáta Fučíková. „Byl klasicky vzdělaný historik a po mnoho let vedl husitské muzeum v Táboře. Když jsem byla malá, opravdu hodně malá, teprve tříletá, vyprávěl mi celé hodiny o Odysseovi, o Kolumbovi, samozřejmě i o velikánech českých dějin. Byl rád, že má vděčnou posluchačku, a netušil, že ve mně zasévá celoživotní vztah k historickým příběhům.“

Výstavu Stories ve Ville Pellé doprovází bohatý program, který zahrnuje tvůrčí dílny pro školy, děti i rodiče, diskuse s autorčinými spolupracovníky R. Malým a V. Cílkem, komentované prohlídky a mnohé další; podrobně v bočním panelu.

Kurátorem výstavy je Radim Kopáč.