Český grafik Josef Pitter žil a tvořil v Sofii mezi roky 1909 a 1921. Byl tam pozván nedlouho předtím založenou Státní malířskou školou a byl prakticky prvním akademicky vzdělaným grafikem v Bulharsku. Na začátku 20. století dělalo bulharské umění teprve první krůčky a role Josefa Pittera byla pro rozběh bulharské volné grafiky neocenitelná. spolu se svými krajany a kolegy v bulharské malířské škole – profesory malby Ivanem Mrkvičkou a Jaroslavem Věšínem – patřil Pitter k zakladatelům novodobého bulharského výtvarného umění začátku 20. století. byl v bulharském malířství jedním z prvních tvůrců, kteří používali jako hlavní motiv ve svých pracích náměty a témata ze staré Sofie, již viděli idylicky a vnímali srdcem. Jeho díla svědčí o pozoruhodném nadání a velmi profesionálním ovládání složitých grafických technik. Přestože tehdy ještě nebyla grafika jako forma volné umělecké tvorby populární, vytvářel grafické listy z dnešního pohledu působivé svou technickou dokonalostí a moderní plastickým jazykem.

Aačkoli sofijská Národní galerie uchovává bohatou sbírku výtvarného dědictví Josefa Pittera, darovanou v roce 1986 jeho dcerou a synem – kresby, akvarely, olejomalby, užitou grafiku -, on sám je dodnes známý pouze omezenému okruhu bulharských odborníků a sběratelů. projekt Velvyslanectví Bulharské republiky, Bulharského kulturního institutu a Úřadu Městské části Praha 6 je tedy objevitelský. rozměrnou výstavou a trojjazyčným grafickým albem poprvé představuje Josefa Pittera světu. Po prezentaci v Sofii hostuje tento projekt v Praze, v Malé galerii Villa Pellé, a umožňuje tak umělci, aby se prostřednictvím své výjimečné tvorby vrátil do vlasti.