Přednáška Zdenky Klimtové z Národní galerie se věnuje koberci, výsostné ploše pro „ornament“. Jedna z nejvýznamnějších odbornic na toto téma nejen v Čechách, Zdenka Klimtová, pohovoří nejen o tom, který koberec je ten „pravý“, perský, jak se vyráb a kde, ale zejména o tom, co je doslova vetkáno do jeho ornamentálního vzoru.