Malý výlet do zásvětí aneb kterak zachytit sílu, jíž Tomáš Lampar říká tajemně: všezahnující Spirit. Dozvíte se, jak Josefa Štěpánková prostřednictvím svých kreseb komunikovala se svými zemřelými příbuznými, jak Tomáš Lampar zaznamenává jevy, které k němu přicházejí, aniž by měl tušení odkud, ale také, jak si připravuje přírodní pigmenty a vlastní uhly pro kreslení, co to je enkaustika a jak náročné je vytvořit ji. Těšíme se na Vás!