Komentovaná prohlídka výstavy RE:KONSTRUKCE

 

13. 2. 2019    v 18:00 hodin 

 

Jedinečný formát komentované prohlídky ve výstavě, kde společně s návštěvníkem autor Patrik Hábl prodiskutuje jejich postřehy a interpretace. Setkání, které chápat jako svého druhu konfrontaci nad formami umělecké tvorby, výrazových prostředků i jako platformu pro nové souvislosti a interpretace autorova díla, kultury a uměleckých tradic vůbec. Rozmýšlení nad architekturou její funkcí a měřítkem, v souvztažnosti s pojmem intervence.

 

 

Vstup: 90/60 Kč – zákl./snížené

 

Pin It on Pinterest

Share This