Komentovaná prohlídka výstavy RE:KONSTRUKCE

13. 3. 2019    v 18:00 hodin 

Druhá a poslední komentovaná prohlídka výstavy RE:KONSTRUKCE. Jedinečný formát komentované prohlídky ve výstavě, kde společně s návštěvníkem autor Patrik Hábl prodiskutuje jejich postřehy a interpretace. Setkání, které chápat jako svého druhu konfrontaci nad formami umělecké tvorby, výrazových prostředků i jako platformu pro nové souvislosti a interpretace autorova díla, kultury a uměleckých tradic vůbec. Rozmýšlení nad architekturou její funkcí a měřítkem, v souvztažnosti s pojmem intervence.

 

Vstup: 90/60 Kč – zákl./snížené