Komentovaná prohlídka výstavy BABYLON

26. 1. 2019 V 18H.

UMĚLEC VS. KURÁTOR

Jedinečný formát komentované prohlídky, kde společně postřehy a interpretace kurátora výstavy Radka Wohlmutha doplní i autor Michal Škapa. Setkání, které chápat jako svého druhu konfrontaci nad formami umělecké tvorby, výrazových prostředků i jako platformu pro nové souvislosti a interpretace autorova díla, kultury a uměleckých tradic vůbec. 

 

Vstup: 90/60 Kč – zákl./snížené