Program Nedělní školy umění hrou I

24.10.  Nedělní škola umění hrou: Kurt Schwitters 

V další kapitole příběhu umění se seznámíme s umělcem Kurtem Schwittersem a jeho osobitým pojmem „Merz“. Během tvorby se zaměříme na práci s koláží, budeme spojovat odpadní s přírodním materiálem a prozkoumáme, zda Kurtův pojem Merz zůstává aktuální i v dnešní době. Dílnu povede umělkyně Klaudie Hlavatá. 

7.11.  Nedělní škola umění hrou: Claude Monet 

Tuto neděli náčeká velké jméno příběhu umění, sám Claude Monet – světoznámý impresionistický malíř. Co to vlastně znamená imprese? A v čem byli impresionističtí malíři ve své době tak pokrokoví? Inspiraci k tvorbě budeme tentokrát hledat přímo v zahradě Villy Pellé a pokud nám to počasí dopřeje, vyzkoušíme si malbu přímo v plenéru. Dílnu povede umělkyně Kristýna Šormová.  

21.11.  Nedělní škola umění hrou: Henri Matisse 

Tak který umělec dokázal kreslit těmi nůžkami? No přeci Henri Matisse! Malíř, sochař a autor unikátních koláží se i přes zdravotní potíže nikdy nevzdal své lásky k umění a dokázal vytvářet velkoformátová díla také z prostředí postele či invalidního vozíku. Jak to dokázal? A v čem tkví síla a krása jeho práce? Během tvorby se budeme věnovat společné barevné velkoformátové koláži a také tvorbě barevných papírových sošek. Dílnu povede umělkyně Eliška Němejcová 

5.12.  Nedělní škola umění hrou: Emily K. Kngwarraye 

A jaký příběh umění se vypráví na druhé straně zeměkoule, v daleké Austrálii? Seznámíme se s tvorbou domorodé umělkyně Emily Kane Kngwarraye a pokusíme se porozumět jejímu životnímu pocitu. Jaké to je malovat obrazy jako způsob poděkování Snovými duchům? Namočíme prsty do barvy a budeme malovat tečky, jako když vycházejí hvězdy na nebi nebo když z květin odlétají zrnka pylu. Dílnu povede umělkyně Lucie Fryčová.  

19.12.  Nedělní škola umění hrou: Marc Chagall 

Létající lidé, indigová obloha a kráva, která hraje na housle… to jsou střípky ze snového světa obrazů umělce Marca Chagalla. Budeme se inspirovat dílem mistra a kreslit sami sebe jako vznášející se postavy nad městem či sousedstvím. A stejně jako ruský malíř zakomponujeme do obrazu spousty zvířat, která se nebojí létat, hrát na hudební nástroje a vůbec – žít svůživot s velkým gustem. Dílnu povede umělkyně Eliška Němejcová. 

9.1.  Nedělní škola umění hrou: William Turner 

Jak se asi cítil malíř William Turner, když maloval obraz Bouře? A v čem spočívala jeho umělecká genialita? Budeme se společně věnovat malbě a hledat souvislosti mezi polaritou počasí a vlastními emocemi. Dílnu povede umělkyně Kristýna Šormová. 

 

23.1.  Nedělní škola umění hrou: Louise Bourgeois

Závěrečné setkání v tomto pololetí zasvětíme příběhu sochařky Louise Bourgeois a její práci s pamětí a pocity. „ Možná vše, co cítíme, když vyrosteme, vychází z našich prvních pocitů poté, co přijdeme na svět – neznámé tvary, zvuky a pachy.“ Budeme hledat způsoby, jak vyjádřit věci, na které slova nestačí. Pomocí vrstvení, propíjení, struktur, ploch a linií vytvoříme hmatovou vzpomínku. Dílnu povede umělkyně Tereza Šimková.