Petr Vaňous provede výstavou Veroniky Holcové s kurátorským komentářem. Srovná dobu pre-kanadskou a kanadskou, zamíří do světa Veroničiny vnitřní “divočiny”, zařadí její tvorbu do kontextu současné malby a jistě nabídne další zajímavosti, které autorka sama nemůže zmínit.

 

Pin It on Pinterest

Share This