Petr Vaňous provede výstavou Veroniky Holcové s kurátorským komentářem. Srovná dobu pre-kanadskou a kanadskou, zamíří do světa Veroničiny vnitřní „divočiny“, zařadí její tvorbu do kontextu současné malby a jistě nabídne další zajímavosti, které autorka sama nemůže zmínit.