Letní dětská sympozia ve Ville Pellé
 

Ateliér Pellé nabízí prostor pro setkávání nejmenších návštěvníků galerie se současnými tvůrci. Pro letní spolupráci jsme oslovili umělkyně Markétu Oplištilovou a Lucii Kultovou, které připravily čtyřdenní cykly zážitkových tvůrčích dílen inspirovaných jejich tvorbou. Nechte vaše děti malovat nebo vytvářet objekty v prostorách galerie a v přilehlé zahradě a rezervujte jim místo na dětském symposiu!

 

VYTVOŘ OBJEKT S MARKÉTOU OPLIŠTILOVOU

13. -16. 7. 2020 v 9 – 12:30 hod.

 

Sochařka Markéta Oplištilová vytváří subtilní i monumentální objekty, které jsou provázány s osobním příběhem nebo vycházejí z její jedinečné percepce okolního světa. Pro Ateliér Pellé vytvořila koncepci prvního dětského symposia, kdy si děti v průběhu čtyř tvůrčích dílen postupně vytvoří rozmanité přenosné skrýše a úkryty v prostorách galerie a zahrady. Využijí k tomu jemnou gázu a dráty nebo bambusové hole, které budou dále dotvářet a zdobit. Vzniklé objekty se stanou prostorem pro zpodobení nápadů a možná i tajných přání či snů a stanou se místy symbolizující své tvůrce. Děti se naučí vytvořit skládací konstrukci, kterou lze složit a přenést na jiné místo. Pokud budou mít zájmem, budou moci použít barvičky, kreslit nebo pracovat s jehlou a nití. Budou tvořit,  objevovat nové a hrát si společně i každý sám!

Markéta Oplištilová (1992) je absolventkou ateliéru Sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Dominika Langa a Edith Jeřábkové. Studovala také v ateliéru Přírodní materiály na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem u Jaroslava Prášila a Roberta Vlasáka. Absolvovala stáže v oboru sochařství v Brně, ve Florencii a v Edinburghu.

Autorka ve svých projektech pracuje s termíny: člověk, místo, čas a prostor. Její prostorová díla či instalace jsou často spojena s přesahem do site specific. V jejích posledních pracech je společným jmenovatelem „místo“ jakožto prostor, který se nachází uvnitř nás, ať už v podobě naší kreativity, imaginace-představivosti, prostoru bytí z něhož čerpáme či postojů přejatých z našich společenských norem. Proto v našem letním sympoziu si každý vytvoří vlastní prostor, který budeme moci přemisťovat z místa na místo až do našeho obydlí.

 

Vstupné: 990 Kč/cyklus čtyř tvůrčích dílen nebo 270 Kč/jednodenní vstup

 

 

 

 

MALUJ S LUCIÍ KULTOVOU

3. -6. 8. 2020 v 9 – 12:30 hod.

 

Druhé letní symposium pro děti bude inspirováno tvorbou Lucie Kultové. Proč malujeme, když si můžeme věci kolem nás jednoduše vyfotit? A jakou roli hraje místo, v němž tvoříme? Děti se pustí do malování a objevování tajů ukrytých v médiu malby. Budou pozorovat, co se děje, když něco vytváříme, jaké nás napadají myšlenky a co zažíváme při tvůrčím procesu, kdy se skvrny na ploše obrazu proměňují jako mávnutím kouzelného proutku v něco nového.  Nebudou se bát naschvál rozlít barvu do všech stran obrazu. Zastaví se u schopnosti vnímat barvy a cítit vodu na štětci. Věnují pozornost struktuře papíru nebo plátna. Společné tvoření přiměje dětské návštěvníky symposia prohlédnout si okolní svět novýma očima a zamyslet se nad tím, co znamená zaznamenávat jej. 

Lucie Kultová (1992) studuje v posledním ročníku magisterského studia v ateliéru Malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Jiřího Černického a Michala Novotného, kde dříve působil i Marek Meduna. Studovala také na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor Výtvarná výchova. Absolvovala stáž u Jiřího Davida a Milana Saláka, v ateliéru hostujícího umělce pod vedením Marie de Brugerolle a Slávy Sobotovičové a na AVU v ateliéru Vladimíra Skrepla a Jana Šerých.

Ve své tvorbě se umělkyně soustředí na přesahování malby jako média v kontextu současné socio-politické situace. Jejím dlouhodobým tématem je přehlcení z podnětů vnějšího světa a hledání této hranice v malbě. Poslední práce přesahuje do přírodního prostředí a objevuje se zde téma útočiště, soukromí, paměť a s tím související vliv fotografie.

 

Vstupné: 990 Kč/cyklus čtyř tvůrčích dílen nebo 270 Kč/jednodenní vstup

 

 

 

KONTAKT

Koordinátorka Ateliéru Pellé

Kateřina Chabičová

skoly@villapelle.cz

+420 739 006 570