Letní krátkodobé výstavy ve Villa Pellé

Pro letošní letní sezónu si pro Vás galerie Villa Pellé připravila několik netradičních krátkodobých expozic, v prostorách tzv. Malé galerie, tedy v přízemí naší krásné vily. Můžete tak spojit příjemné s ještě příjemnějším a shlédnout v průběhu pár prázdninových týdnů několik výstav v jednom domě, stejně jako relaxovat ve stínu košatých stromů zahrady, nebo při kávě v naší kavárně. Po opravdu povedené výstavě výstavě Josefa Duchana s podtitulem Intuice přichází do galerie Villa Pellé již po druhé narativní korejský výtvarník žijící v Praze Yong Jun Ku (구용준), který si tentokrát přizval posilu v podobě krajana a majitele galerie v Soulu a existencialisty pana Yong Tae O (구용준 ). Výstava, která nese název “From Here to Eternity” (Odsud k věčnosti) bude zahájena 1. srpna a potrvá do 11. srpna 2019. Věříme, že se vám tato netradiční a kontrastní výstava obou korejských umělců bude líbit.

 

Ku Yong Jun (구용준) se dostal k malování čistě náhodou. Roku 2002 se přistěhoval z jihokorejského Soulu do Prahy, kde chtěl začít podnikat. Bohužel v této době trpěl psychickými problémy a propadal depresi. Vše se změnilo vlivem osudu, když v roce 2009 potkal na Karlově mostě slavného korejského umělce. Toto setkání změnilo panu Ku jeho dosavadní život. Po krátké konverzaci ho tento umělec inspiroval k malování a pan Ku začal vidět život v úplně jiném světle.

V následujících měsících se život pana Ku převrátil vzhůru nohama. Celý svůj čas začal věnovat své nové vášni, malování. Veškeré jeho dosavadní starosti šly stranou a on začal objevovat svět novýma očima. Jeho největší inspirací se pak stala Praha sama o sobě. Prostředí této středoevropské metropole si pan Ku neskutečně zamiloval a tyto pocity promítá i do svých uměleckých prací. Již po roce své malířské kariéry byly jeho obrazy publikovány v korejských novinách “No Cut News”, kde se v průběhu 4 měsíců jeho díla denně objevovala. Zanedlouho pak přišla i nabídka k vydání obrazové publikace, která vyšla v lednu 2012. Téhož roku měl také svojí první vernisáž v České republice.

V roce 2016 pořádal svou první vernisáž ve Villa Pellé a v letech 2017 až 2019 pak měl několik výstav v galerii G-ha v Soulu. Na dvou z nich se prodaly veškeré vystavené obrazy. Nyní se pan Ku touto výstavou vrací zpět do své milované Prahy odkud dále bude výstava putovat napříč celou Evropou.

O Yong Tae (구용준) se narodil roku 1965 v Kangwon, tragicky rozdělené provincie na severu Koreje, která patří k nejchudším v zemi, ale řadí se svými přírodními krásami mezi nejobdařenější. Téměř 80% její rozlohy tvoří hory a lesy, pramení zde tři největší řeky Koreje. Přesto, že pochází z proletářské rodiny, dokázal pan Oh absolvovat univerzitě „Hongkig“, zatímco jeho otec pracoval jako horník v Německu. Škola Honging která patří k renomovaným a k nejznámějším uměleckým vysokým školám v Koreji. Jeho tvorba sahá od tatérství přes práci galeristy až po vlastní malbu. Ve své práci soustředí na relativizaci umělecké hodnoty. Používá nestálé a neobvyklé materiály např. styrofoam, jeho práce je silně kontrastní a emotivně odkazuje na těžkosti a lehkosti, síly i slabosti lidského života v detailu na pozadí jednoduchosti.

 

 

DÍLA OBOU AUTORŮ:

 

 

Zanedlouho po výstavě výše uvedených korejských výtvarnicích bude od 15. do 24 srpna v naší „cestě na Východ“ pokračovat.  Představíme vám výstavu s titulem Mé vize / Barvy mé duše malíře Ivana Klymenka, původem z ukrajinského industriálního Záporoží, která je však překvapivě citlivou, velmi osobní a niternou výpovědí samotného autora, jenž některá z děl vystaví zcela poprvé.

 

Obsahově bohatou expozici rozdělí kurátor výstavy Patrik Felčer do dvou hlavních cyklů: „Mé vize” a „Barvy mé duše“. Cyklus „Mé vize“ představuje sérii několika obrazů založených na vizích, které autor prožil v různých obdobích svého života a které přenesl na plátno. Malby zobrazují scény a barvy s maximální přesností tak, aby autor přenesl do obrazu atmosféru viděného, včetně objektů, které souvisí s konkrétní událostí či motivem. Tato díla jsou veřejnosti představena vůbec poprvé. „Barvy mé duše“ jsou cyklem abstraktních obrazů založených na emocích, náladě a autorově vnímání světa. Kombinují jeho reakci na spirituální zážitky a setkání s mystikou. Do těchto maleb autor vložil své zážitky a pocity z interakce s přírodou i vlastní citlivost. V dílech můžeme pozorovat autorovu práci a experimenty s kontrasty velkých a malých formátů, se širokým spektrem barev, s plochou a objemem, se statikou a dynamikou.

 

Ivan Klymenko (*1982) ve svých obrazech překračuje hranice malířských stylů – realismus, impresionismus i abstrakcí. Věnuje se malbě a kresbě a grafice. Ve svých malbách často zachycuje Prahu a Českou republiku tak, jak ji vidí on sám. Většinu z těchto maleb Klymenko představil na samostatné výstavě s názvem „Praha mýma očima“ v pražské Latin Art Gallery (2019). Jeho malby byly také součástí skupinové výstavy v Marziart Internationale Galerie v německém Hamburku (2016). Ve své tvorbě kombinuje zájem o akademickou kresbu a její neustálé zdokonalování, v kombinaci s pozorností, jakou věnuje malbě, barvám a architektuře Prahy, České republiky a Evropy obecně, tak vznikají velmi živé obrazy. Ve své tvorbě se nevyhýbá ani experimentům.

 

 
TVORBA AUTORA: