To je…
Když Miroslav Šašek přinesl v roce 1959 maketu knihy This is Paris do nakladatelství W. H. Allen, byla to jeho první autorská kniha, kterou v emigraci vytvořil.
Zkušenosti s knihou pro děti už měl ze zakázek pro prvorepublikové Kuncířovo nakladatelství (Benjamin a tisíc mořských ďasů…), i z krátké poválečné éry
(ilustrace pro Orbis a Vyšehrad). Stejně je ale překvapivé, jak vzpomíná jeho první nakladatel, literární agent a editor Jeffrey Simons, že na maketě nebylo potřeba nic měnit.
Simons pochopil jedinečnost i novost Šaškova přístupu k dětské knize. Knihu vydal hned, v koedici pro velké jazykové oblasti (anglicky mluvící země W. H. Allen, německy Kindler
a francouzsky Casterman), Šašek se stal velice rychle globálně známým a kritika dnes řadí jeho This is Paris mezi průkopnické knihy a milníky v oblasti tvorby „bilderbuchů“.
(V tom samém roce 1959 vyšel abstraktní Malý modrý a malý žlutý od Lea Lionniho, v roce 1961 se pak newyorkských knihkupectvích This is NY objevil vedle alb Maurice Sendaka či Arnolda Lobela).
Jak M. Sasek mezi lety 1959 až 1974 postupoval? Místo nastudoval — načetl a navštívil (ve dvou z nich bydlel a pracoval — v Paříži a Mnichově).
Přietěl, ubytoval se v levném hotelu, chodil a kreslil a kreslil. Tužkou a pak akvarelem s temperou. Svým pečlivým stylem zachytil architekturu města a svým karikaturním nadáním pak ruch rychle se
proměňujících metropolí. Dnes s odstupem času vidíme, jak se pak série osmnácti knih vyvíjela i v malířském rukopise a barevnosti. Vidíme také, že skladba i kompozice knihy, zůstaly po celých
oněch zhruba patnáct let stejné. Kniha má 64 stran, formátu 32 x 23 cm. Na přebalu je pokaždé karikatura ikonického hrdiny daného města. Pod přebalem
pak geometrická modernistická kompozice. Na předsádce v rohu sám autor do města vstupuje a na konci proměněný odchází. Na začátku bloku knihy
vždy vidíme rozčtverečkovaný, celkový, téměř letecký pohled na město a pak? Sloupek končí, tak se podívejte sami!