Ateliér Naše město

s lektory Mgr. Kateřinou Švejdovou, MgA. Martinem Hrubým

pro děti 1. stupně ZŠ / max. 15 dětí; délka programu: 90 min / 12 lekcí

Ateliér „Naše město“ je volnočasový kroužek určený dětem ve věku 6 až 11 let. Vede děti k přemýšlení o tom, co ony samy mohou udělat, abychom se cítili lépe v prostředí města. Na jednotlivých setkáních se děti učí rozpoznat strukturu města, seznamují se se základy krajinářské tvorby, kreslí a modelují vlastní plány budov, veřejného prostoru a městských částí. Rozvíjejí si přitom tvořivost, estetické vnímání, učí se týmové spolupráci i občanské angažovanosti, a upevňují tak svůj vztah k okolnímu prostředí.

Termín konání: každé pondělí od 14:00 do 15:30 hod

(16. 10. 2017 – 15. 1. 2018)

Cena za jedno pololetí (12 dílen):  1 500 Kč/ dítě (včetně výtvarných pomůcek a materiálu) 

Termín pro přihlášení: do 9. 10. 2017

Odkaz na web s informacemi i online přihláškou zde:

http://www.nadace-promeny.cz/cz/novinky/467_nase-mesto-prihlasovani-deti-do-podzimniho-atelieru-spusteno.html  nebo na tel. 778 737 711.