Na říjen chystáme jednu výjimečnou premiéru. Solitérní tvůrce, kreslíř povoláním archiekt, Tomáš Lampar má schopnost  vnímat mimosmyslové jevy a děje, které zaznamenává v sériích unikátních kreseb a maleb. Přestože je jeho energií vibrující tvorba v principu automatická, je zároveň esteticky vytříbená. DNA Lamparovy tvůrčí hypersensitivity lze nalézt u jeho prababičky Josefy Štěpánkové, která prostřednictvím medijních kreseb komunikovala se zásvětím.

Výstavu připravuje Terezie Zemánková a pořádáme ji společně s ABCD.