Přírodní scenérie a zvyky čínských menšinových etnik
21. 7. –  4. 8. 2015
Malá galerie

Čína je mnohonárodnostní země, velká rodina tvořená 56 etniky. V dlouhém průběhu dějin si každá národnost postupně vytvořila vlastní kulturní tradice předávané z generace na generaci. 53 národností Číny má vlastní jazyk, 21 národností vytvořilo vlastní písmo a naprostá většina má vlastní náboženství a své tradiční svátky. Každá národnost má svůj vlastní způsob výroby a jedinečný životní styl, které se projevují v typickém oděvu a doplňcích, každodenní stravě, bydlení, svatebních obřadech, svátcích, pohřebních zvycích a dalších ohledech. Bohaté a pestré kultury jednotlivých národností společně zformovaly nádhernou čínskou kulturu.
Všechny národnosti Číny spolu harmonicky žijí na ploše o rozloze 9,6 milionu km². Přibližně 1,225 miliard obyvatel je národnosti Han (Chan) a cca. 113 milionů obyvatel tvoří ostatních 55 menšinových národností, které žijí ve větších i menších komunitách rozptýleny na celém území Číny. Menšinové národnosti žijí v okouzlujících oblastech hor, okolí vodních toků a lesů a jejich bohaté přírodní a kulturní zdroje přitahují množství návštěvníků z celého světa. Za účelem rozvoje a podpory prosperity oblastí menšinových národností, zachování rovnosti jednotlivých národností a jejich jednoty vytvořila čínská vláda systém národnostní regionální autonomie. Pět autonomních oblastí národnostních menšin Xinjiang (Sin-ťiang), Vnitřní Mongolsko, Ningxia (Ning-sia), Guangxi (Kuang-si) a Tibet spravuje své vlastní záležitosti podle politiky autonomie národnostních menšin. Výstava  nabízí příležitost obdivovat krásu vybraných oblastí národnostních menšin Číny, seznámit se s jejich zvyklostmi a poznat dlouhou historii a kouzlo kultury čínského národa.

Pořádají:

Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice
Porte (Villa Pellé)

Logo PPF

www.ppf.eu

logo praha 6 barva

www.praha6.cz