RADEK PILAŘ 90 – DOPROVODNÝ PROGRAM

 

 

Rybky ptáčci proměňáčci – křest publikací Radka Pilaře

3.11.2021 v 18h

Galerií Villa Pellé ve spolupráci s nakladatelstvím Taktum se rozhodla přispět vydavatelským počinem k oslavě 90. výročí narození renomovaného výtvarníka a ilustrátora Radka Pilaře. K velkolepě pojaté retrospektivní výstavě vyjdou v nové grafické úpravě dvě jedinečné dětské knížky Jiřího Filipa s ilustracemi Radka Pilaře: Rybky, ptáčci, proměňáčci a Kdo se směje, kdo se mračí. Knížky plánujeme vydat v rámci jednoho souboru, protože ideově korespondují s originální formou Pilařovy tvorby 60. let 20. století. Zajímavým vydavatelským počinem chceme připomenout výročí autora a upozornit na jeho méně známé, za to vysoce kvalitní a novátorskou tvorbu.

Radek Pilař s literátem Jiřím Filipem v šedesátých letech intenzivně spolupracoval a vzniklo tak několik zajímavých tvůrčích počinů pro děti. Kniha Rybky, ptáčci, proměňáčci byla Pilařovými prvním ilustrátorským souborem kreseb (koláží) vydaných  knižně v roce 1963. Pilař zde popustil uzdu fantazii a pro Filipovy veršovánky vymyslel originální vazbu (tzv. překládací kniha), kterou si nechal patentovat.

Kdo se směje, kdo se mračí je druhou knížkou z plánovaného souboru, která si zaslouží pozornost odborné i široké veřejnosti. Naivistické ilustrace a půvabné verše navádí děti ke kreativitě a kladou důraz na jejich pozornost a fantazii. Malý čtenář může následovat text a tvořit dle své fantazie nebo předlohu dokreslit dle originální předlohy. Je to zároveň cesta, jak dětem ukázat různé nálady, výrazy v obličeji a pomoci dětem pochopit různé psychologické aspekty lidské povahy.

Soubor knížek ale osloví i ty, kteří výstavu v Galerii Villa Pellé nenavštíví a budou si jen chtít obohatit svoji knihovnu prostřednictvím nově redigovaných titulů zlaté éry české dětské ilustrace.

Vstupné: Zdarma

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Pavlem Ryškou a dcerami Radka Pilaře

10.11.2021 v 18h

Retrospektiva, uspořádaná u příležitosti devadesátého výročí narození Radka Pilaře,  se snaží přiblížit autorovo odhodlání vytvářet srozumitelnou řeč nové „obrazové doby“ prostřednictvím těch nejaktuálnějších technologií, jeho celoživotní chuť experimentovat a zároveň touhu oslovit co nejširší publikum. Výstavou provede kurátor Pavel Ryška společně s dcerami Radka Pilaře..

Cena: 120Kč / 90 Kč  plné / snížené

Tajemné skříňky 

14.11. 2021 15:00 – 16:30

Jak to vypadá, když se spojí malování, fotky a drobné předměty do uměleckého díla? S umělkyní Terezou Šimkovou se seznámíme s méně známou částí tvorby Radka Pilaře, zaměříme se na jeho prostorové malby nebo-li asambláže. Budeme si hrát s vrstvením, průhledy, strukturami, otisky a barvami a hledat příběhy, které se nám během experimentů zrodí pod rukama. Během tvůrčích dílen, které lektoři Ateliéru Pellé vytvořili k výstavě Radek Pilař 90, pronikneme do tajuplných krajin jeho animovaných filmů a pomocí techniky malby a koláže budeme vytvářet vlastní fantazijní svět plný neobvyklých tvarů, barev a bytostí. Během tvůrčích dílen dále experimentálně propojíme pohyblivý obraz a zvuk, prohlédneme méně známé animované filmy Radka Pilaře, naučíme se základní animační postupy a zakouzlíme si s barevnými světly, tvary a strukturami. Detailně se budeme věnovat také struktuře a objektům, které Radek Pilař vytvářel a využíval v tvorbě.

Tvůrčí dílny jsou vhodné pro děti od 6 do 12 let, vedou lektory Ateliéru Pellé

Cena: 120Kč / účastník dílny

Tajemné skříňky 

28.11. 2021 15:00 – 16:30

Jak to vypadá, když se spojí malování, fotky a drobné předměty do uměleckého díla? S umělkyní Terezou Šimkovou se seznámíme s méně známou částí tvorby Radka Pilaře, zaměříme se na jeho prostorové malby nebo-li asambláže. Budeme si hrát s vrstvením, průhledy, strukturami, otisky a barvami a hledat příběhy, které se nám během experimentů zrodí pod rukama. Během tvůrčích dílen, které lektoři Ateliéru Pellé vytvořili k výstavě Radek Pilař 90, pronikneme do tajuplných krajin jeho animovaných filmů a pomocí techniky malby a koláže budeme vytvářet vlastní fantazijní svět plný neobvyklých tvarů, barev a bytostí. Během tvůrčích dílen dále experimentálně propojíme pohyblivý obraz a zvuk, prohlédneme méně známé animované filmy Radka Pilaře, naučíme se základní animační postupy a zakouzlíme si s barevnými světly, tvary a strukturami. Detailně se budeme věnovat také struktuře a objektům, které Radek Pilař vytvářel a využíval v tvorbě.

Tvůrčí dílny jsou vhodné pro děti od 6 do 12 let, vedou lektory Ateliéru Pellé

Cena: 120Kč / účastník dílny

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Pavlem Ryškou

8.12. 2021 v 18h

Retrospektiva, uspořádaná u příležitosti devadesátého výročí narození Radka Pilaře,  se snaží přiblížit autorovo odhodlání vytvářet srozumitelnou řeč nové „obrazové doby“ prostřednictvím těch nejaktuálnějších technologií, jeho celoživotní chuť experimentovat a zároveň touhu oslovit co nejširší publikum. Výstavou provede kurátor Pavel Ryška

Cena: 120Kč / 90 Kč  plné / snížené

Hýbej se! 

12.12. 2021 15:00 – 16:30

Je možné oživit docela obyčejné skleněné střepy? Během tvůrčí dílny si na výstavě Radka Pilaře prohlédneme animovaný film Písnička pro sklíčka, hravou formou si vysvětlíme základní animační postupy a ponoříme se do tvorby vlastního krátkého pohyblivého obrazu. Čeká nás odpoledne plné kouzel s barevnými světly, tvary a strukturami pod vedením umělkyně Lucie Fryčové. Během tvůrčích dílen, které lektoři Ateliéru Pellé vytvořili k výstavě Radek Pilař 90, pronikneme do tajuplných krajin jeho animovaných filmů a pomocí techniky malby a koláže budeme vytvářet vlastní fantazijní svět plný neobvyklých tvarů, barev a bytostí. Během tvůrčích dílen dále experimentálně propojíme pohyblivý obraz a zvuk, prohlédneme méně známé animované filmy Radka Pilaře, naučíme se základní animační postupy a zakouzlíme si s barevnými světly, tvary a strukturami. Detailně se budeme věnovat také struktuře a objektům, které Radek Pilař vytvářel a využíval v tvorbě.

Tvůrčí dílny jsou vhodné pro děti od 6 do 12 let, vedou lektory Ateliéru Pellé

Cena: 120Kč / účastník dílny

(S)nové bytosti 

9.1. 2022 15:00 – 16:30

Může se z nechtěné kaňky, utrženého papírku a kousku fotky zrodit nová bytost? S malířkou Klaudií Hlavatou se ponoříme do experimentu s technikami malby a koláže, k tvorbě nás bude inspirovat probíhající výstava Radka Pilaře a snový svět jeho animovaných filmů. Během tvůrčích dílen, které lektoři Ateliéru Pellé vytvořili k výstavě Radek Pilař 90, pronikneme do tajuplných krajin jeho animovaných filmů a pomocí techniky malby a koláže budeme vytvářet vlastní fantazijní svět plný neobvyklých tvarů, barev a bytostí. Během tvůrčích dílen dále experimentálně propojíme pohyblivý obraz a zvuk, prohlédneme méně známé animované filmy Radka Pilaře, naučíme se základní animační postupy a zakouzlíme si s barevnými světly, tvary a strukturami. Detailně se budeme věnovat také struktuře a objektům, které Radek Pilař vytvářel a využíval v tvorbě.

Tvůrčí dílny jsou vhodné pro děti od 6 do 12 let, vedou lektory Ateliéru Pellé

Cena: 120Kč / účastník dílny

Vzpomínkový večer na Radka Pilaře za účasti rodiny a přátel

13.1.2022 v 18h

Radek Pilař (1931–1993) je známý především jako ilustrátor dětských knížek a výtvarník animovaných seriálů. Popularitu mu už koncem šedesátých let zajistila znělka Večerníčku a kreslené příběhy „dobrého loupežníka“ Rumcajse. Ačkoliv měl v té době za sebou už řadu pozoruhodných pokusů propojujících malbu, fotografii a film, zdálo se, že po nástupu takzvané normalizace se soustředil výhradně na tvorbu pro nejmenší. Není divu, že když se o dvacet let později ze soukromí jeho ateliéru vynořily asambláže s roztavenými plasty a videoartové realizace, působily vedle oblíbených televizních postaviček jako zjevení z jiného světa. Autor měl bohužel už jen velmi málo času, aby mohl tuto část své práce divákům představit. Přijďte se seznámit s jeho rozsáhlou a zajímavou tvorbou i s jeho odkazem českému umění.

Vstupné: Zdarma

Hýbej se! 

23.1. 2022 15:00 – 16:30

Je možné oživit docela obyčejné skleněné střepy? Během tvůrčí dílny si na výstavě Radka Pilaře prohlédneme animovaný film Písnička pro sklíčka, hravou formou si vysvětlíme základní animační postupy a ponoříme se do tvorby vlastního krátkého pohyblivého obrazu. Čeká nás odpoledne plné kouzel s barevnými světly, tvary a strukturami pod vedením umělkyně Lucie Fryčové. Během tvůrčích dílen, které lektoři Ateliéru Pellé vytvořili k výstavě Radek Pilař 90, pronikneme do tajuplných krajin jeho animovaných filmů a pomocí techniky malby a koláže budeme vytvářet vlastní fantazijní svět plný neobvyklých tvarů, barev a bytostí. Během tvůrčích dílen dále experimentálně propojíme pohyblivý obraz a zvuk, prohlédneme méně známé animované filmy Radka Pilaře, naučíme se základní animační postupy a zakouzlíme si s barevnými světly, tvary a strukturami. Detailně se budeme věnovat také struktuře a objektům, které Radek Pilař vytvářel a využíval v tvorbě.

Tvůrčí dílny jsou vhodné pro děti od 6 do 12 let, vedou lektory Ateliéru Pellé

Cena: 120Kč / účastník dílny

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Pavlem Ryškou

9.2.2022 v 18h

Retrospektiva, uspořádaná u příležitosti devadesátého výročí narození Radka Pilaře,  se snaží přiblížit autorovo odhodlání vytvářet srozumitelnou řeč nové „obrazové doby“ prostřednictvím těch nejaktuálnějších technologií, jeho celoživotní chuť experimentovat a zároveň touhu oslovit co nejširší publikum. Výstavou provede kurátor Pavel Ryška.

Cena: 120Kč / 90 Kč  plné / snížené

(S)nové bytosti 

13.2. 2022 15:00 – 16:30

Může se z nechtěné kaňky, utrženého papírku a kousku fotky zrodit nová bytost? S malířkou Klaudií Hlavatou se ponoříme do experimentu s technikami malby a koláže, k tvorbě nás bude inspirovat probíhající výstava Radka Pilaře a snový svět jeho animovaných filmů. Během tvůrčích dílen, které lektoři Ateliéru Pellé vytvořili k výstavě Radek Pilař 90, pronikneme do tajuplných krajin jeho animovaných filmů a pomocí techniky malby a koláže budeme vytvářet vlastní fantazijní svět plný neobvyklých tvarů, barev a bytostí. Během tvůrčích dílen dále experimentálně propojíme pohyblivý obraz a zvuk, prohlédneme méně známé animované filmy Radka Pilaře, naučíme se základní animační postupy a zakouzlíme si s barevnými světly, tvary a strukturami. Detailně se budeme věnovat také struktuře a objektům, které Radek Pilař vytvářel a využíval v tvorbě.

Tvůrčí dílny jsou vhodné pro děti od 6 do 12 let, vedou lektory Ateliéru Pellé

Cena: 120Kč / účastník dílny

Martin Blažíček: Druhý pohled na Radka Pilaře – přednáška

 
17.2. 2022 18:00 hod.
Přednáška Martina Blažíčka, filmaře, audiovizuálního performera a pedagoga, který patří mezi nejaktivnější organizátory dění kolem experimentálního filmu v ČR. Některá díla ke svému sledování, pochopení a přijetí potřebují výrazný časový odstup. Jak se dnes divák dokáže dívat na experimentální, abstraktní a kolážové filmy Radka Pilaře z konce 60. let? A jak na navazující videoartová díla, jež prošla vlnou popularity, zapomenutí, odmítání i nového objevení? Retrospektivní pohled na Pilařovu tvorbu z 60. až 90. let vychází z kritického pohledu na jeho kompletní archiv čítající 374 videokazet různého formátu, který v loňském roce podrobil výzkumu Národní filmový archiv. Dokumentuje průběžné snahy o remediaci vlastního díla pod vlivem nových technologií, ale i způsoby, jakými se autor vypořádával s proměnami kulturního prostředí 80. let. Po skončení přednášky bude následovat prohlídka výstavy, kde bude možné shlédnout filmovou a videoartovou tvorbu Radka Pilaře. 

Cena: 120 / 90 Kč