PROGRAMY PRO ŠKOLY

Kromě nabídky stálých dílen připravujeme ke každé z výstav v naší galerii speciální vzdělávací program související s výstavou. Tento program je určený pro ZŠ, Gymnázia a SŠ a některé SOŠ. Zpravidla se jedná o tematické animace, tvůrčí dílny spojené s úvodem a prohlídkou do výstavy a díla. Jeho součástí jsou ale i klasičtěji pojaté komentované prohlídky výstav. Smyslem je skloubit interpretaci uměleckých děl s vlastní tvořivostí a otevřít galerii jako místo nabízející inspiraci, zážitek a prostor pro experiment.

S ohledem na různorodost výstav se neomezujeme základním výtvarným materiálem. snažíme se tvořit pomocí původních tvůrčích technik, nezvyklých postupů či netradičních pomůcek, se kterými není snadné se v běžné výuce setkat. Prostřednictvím těchto programů naplňujeme cíle stanovené v RVP, podporujeme rozvoj kritického myšlení a hlavně kreativity.

Směřujeme účastníky k pochopení koncepce výstavy, autora i jeho díla v širším kontextu, na rozšíření kulturní rozhledu, multikulturní výchovu a práci s informacemi. Možnost experimentovat, ale hlavně si odnést autentický zážitek z procesu tvorby doprovázený vědomím vlastního rozvoje. Přinášíme tak do výuky empatii, přirozenou dětskou hru a kreativitu, tak aby děti získaly odvahu učit se a zkoušet nové věci. Náš program a jeho dílny jsou interaktivní a dynamické, jsou vedeny zkušenými lektory, kteří dokáží reagovat na potřeby jednotlivých žáků, tříd a kolektivů.

TVŮRČÍ DÍLNY K AKTUÁLNÍ VÝSTAVĚ

Člověk. Tělo. Stroj.

Proč je lidská figura pro umělce již od pradávna tak zásadním motivem? Proč jsou na obrazech tak často nahá těla? Co je typické pro práci Jiřího Načeradského a celé malířské hnutí označované jako nová figurace? V rámci edukačního programu Člověk – tělo – stroj se účastníci přímo ve výstavě ponoří do průzkumu inspiračních zdrojů a tvůrčích strategií malíře Jiřího Načeradského a v kreativním výtvarném workshopu budou experimentovat se zobrazením figury v životní velikosti. 

 

CELOROČNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY

Uspořádej výstavu!

Program seznamuje žáky s fungováním uměleckého provozu, seznamuje s prostředím galerie a s jednotlivými profesemi, které se k této oblasti vážou (prostřednictvím práce s myšlenkovými mapami). Cílem programu je získat pochopení procesů, které vedou k uspořádání výstavy umění (jakožto kolektivního díla) a to z hlediska různých rolí, které mohou lidé v takovém procesu zastávat.

Účastníci v rámci programu vytvoří kreativní koncept výstavy na zadané téma. Ten následně i hmotně realizují výběrem a následnou instalací předmětů výtvarné a designové hodnoty do výstavního celku. Součástí tohoto procesu je i prezentace vzniklého projektu.

 

Umění ilustrace

Jak ilustrace ovlivňuje text a jak text může ovlivňovat ilustraci? To je základní otázka, kterou si v rámci programu položíme. Cílem programu je poznat, jaké jsou principy ilustrátorské práce a jakou funkci má ilustrace jakožto doprovodný obraz konkrétního textu. S účastníky budeme analyzovat ikonické příklady ilustrace a společně vytvoříme kolektivní ilustrátorské dílo.

Se zákoutími ilustrace se seznámíme skrze tvorbu českých žijících i nežijících významných ilustrátorů. Seznámíme se s díly Jiřího Šalamouna, Jiřího Trnky, Adolf Borna, Květy Pacovské, Františka Skály, Terezy Říčanové a mnohých dalších.

Délka programu 2 hodiny.

 

 

Objednávky dílen a více informací na e-mailu: dilny@villapelle.cz

Všechny tvůrčí dílny jsou určeny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ.
Délka trvání: 1,5 hodiny. Škola ilustrace 2 hodiny.
Dílny probíhají od úterý do čtvrtka vždy dopoledne a vedou je lektorky Ateliéru Pellé.

Cena: 1200 Kč + vstupné 90 Kč / žák (minimální cena za konání dílny je 2100 Kč, pedagogický doprovod zdarma)

Partnery kreativních programů jsou manželé Václav a Petra Jirků a společnost ČEPS a. s.